Sign In
Бажы бирлигинин 2011-жылкы тышкы соода көлөмдөрүнүн динамикасы (мурунку жылдын тиешелүү мезгилилине карата пайыздар менен берилген өнүгүү темптери)

Бажы бирлигинин 2011-жылкы тышкы соода көлөмдөрүнүн динамикасы (мурунку жылдын тиешелүү мезгилилине карата пайыздар менен берилген өнүгүү темптери)

15.09.12

​​