Pages: 19-11-2019-2
Version HistoryVersion History

Name

19-11-2019-2

Title

ЕЭК жана Евразия борбордук депозитарийлер ассоциациясы кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюшту

Comments

 

Contact

Артенян Вероника Варужановна

Contact E-Mail Address

 

Contact Name

 

Contact Picture

 

Rollup Image

IMG_5255.jpg

Target Audiences

No targeting

Page Image

 

Page Content

14-ноябрда Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Москвадагы штаб-квартирасында ЕЭК Коллегиясынын каржы рыноктору боюнча Консультативдик комитети жана Евразия борбордук депозитарийлер ассоциациясы (ЕБДА) кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюшту. Меморандумга ЕЭК тараптан Коллегиянын экономика жана каржы саясаты боюнча мүчөсү (министр) Тимур Жаксылыков, ЕБДА тараптан – Ассоциациянын төрагасы Ваган Степанян кол коюшту.

Тимур Жаксылыков баса белгилеп өткөндөй, ЕАЭБдин жалпы каржы рыногун түзүүгө, каржы рынокторунун биржалык жана биржалык эмес сегменттериндеги каржы операцияларынын айкындыгын жогорулатууга, улуттук каржы тутумдарынын туруктуулугун камсыз кылууга багытталган иш-аракеттерди бириктирүү приниципиалдуу мааниге ээ. 

"Меморандумдун алкагында биз каржы рынокторун, баалуу кагаздар рынокторун өнүктүрүү, эсепке алуу тутумдарын өркүндөтүү жана каржы рынокторунун интеграцияланган инфраструктурасын түзүү маселелери боюнча стратегиялык кызматташтыкты ишке ашырууну көздөөдөбүз", – деп ЕЭК министри баса белгиледи.

Биргелешкен талдамалык изилдөөлөрдү өткөрүү, талдамалык серептерди жана публикацияларды даярдоо, форумдарды, семинарларды жана тегерек столдорду өткөрүү, статистикалык, талдамалык жана маалымдамалык материалдар менен алмашуу да ЕЭКтин жана ЕБДАнын өз ара кызыкчылыгына кирет.

"Ошондой эле, ЕАЭБдин мүчө мамлекеттеринин эсептик депозитардык тутумдарын, улуттук төлөм тутумдарын, клирингдик операцияларын жана соода репозитардык тутумдарын өнүктүрүү жана интеграциялоо маселелери жана жаңы каржылык технологияларды пайдалануу маселелери боюнча өз ара аракеттенүү өзгөчө мааниге ээ", – деди Тимур Жаксылыков.

 

Маалымат

Евразия борбордук депозитарийлер ассоциациясы 2004-жылдын 22-декабрында Москвада, уюштуруу конференциясынын жүрүшүндө түзүлгөн. Анда Евразия борбордук депозитарийлер ассоциациясын түзүү боюнча Резолюцияга кол коюлган жана анын приоритеттүү милдеттери аныкталган.

Евразия борбордук депозитарийлер ассоциациясы Евразиянын 15 өлкөсүнүн: Азербайжан Республикасынын, Армения Республикасынын, Беларусь Республикасынын, Грузия Республикасынын, Индия Республикасынын, Кыргыз Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Молдова Республикасынын, Монголия Республикасынын, Россия Федерациясынын, Корея Республикасынын, Тажикстан Республикасынын, Түркия Республикасынын, Өзбекстан Республикасынын, Украинанын 16 борбордук депозитарийлерин камтыйт.

ЕБДАнын негизги максаттары жалпы депозтарий мейкиндигин түзүү, ченемдик-укуктук базаны бир түргө келтирүү, баалуу кагаздарды которуу боюнча чек ара аралык операцияларды камсыз кылуу боюнча катышуучулардын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү уюштуруу, депозитардык эсепке алуунун жана отчёттуулуктун бир түргө келтирилген стандарттарын иштеп чыгуу болуп саналат.

Summary Links

Byline

 

Article Date

19.11.19

Image Caption

Announcement

14-ноябрда Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Москвадагы штаб-квартирасында ЕЭК Коллегиясынын каржы рыноктору боюнча Консультативдик комитети жана Евразия борбордук депозитарийлер ассоциациясы (ЕБДА) кызматташтык жөнүндө меморанду​мга кол коюшту. Меморандумга ЕЭК тараптан Коллегиянын экономика жана каржы саясаты боюнча мүчөсү (министр) Тимур Жаксылыков, ЕБДА тараптан – Ассоциациянын төрагасы Ваган Степанян кол коюшту.

Source

Show latest news in the block

Yes

Important

No

Show in media block

No

Category

News

Department

Economy and financial policy

Направление деятельности

 

Направление деятельности_0

 

SelectedAlbumUrl

 

SelectedVideoId

0
Content Type: Новость
Version: 2.0
Created at 19.11.19 11:50 by Артенян Вероника Варужановна
Last modified at 03.12.19 11:08 by admin