Pages: 25-10-2019-1
Version HistoryVersion History

Name

25-10-2019-1

Title

ЕЭКте ЕЭКтин азык-түлүк продукциясы менен өз ара соода жүргүзүү үчүн тоскоолдуктарды жоюуга багытталган чечиминин долбоорунун бизнеске таасирин баалашты

Comments

 

Contact

Артенян Вероника Варужановна

Contact E-Mail Address

 

Contact Name

 

Contact Picture

 

Rollup Image

ОРВ1.jpg

Target Audiences

No targeting

Page Image

 

Page Content

24-октябрда Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) жөнгө салуучу таасирди баалоо (ЖТБ) боюнча жумушчу тобу Коллегиянын экономика жана каржы саясаты боюнча мүчөсү (министр) Тимур Жаксылыковдун төрагалыгы астында ЕЭК Кеңешинин объектилерди биргелешип текшерүүнүн жана ветеринардык контролго (көзөмөлгө) жаткан товарлардын (продукциянын) сынамдарын тандоонун бирдиктүү тартиби жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караштырган чечиминин долбоорунун бизнеске тийгизген таасирин талдоонун жыйынтыктарын чыгарды.

Чечимдин долбоору ветеринардык кызматтардын жана чарба жүргүзүүчү субъектилердин ортосунда продукциянын ветеринардык талаптарга шайкештигине карата талаш жагдайлардын пайда болушуна алып келген укуктук боштуктарды жоюуга багытталган. Ветеринардык кызматтардын өз ара аракеттенүүсүнүн бир катар маселелери боюнча укуктук аныктыктын жоктугу бизнес үчүн продукциясын Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) башка мамлекеттерине жеткирүүгө тыюу салуу түрүндөгү терс таасирлерге алып келүүдө.

"Долбоор ыйгарым укуктуу органдардын жетишсиз административдик кызматташтыгы бизнес үчүн чыгымдарды жана товарлар менен соода жүргүзүүдө тоскоолдуктарды пайда кылган жагдайларды жоюуга багытталган, – деди Тимур Жаксылыков. – ЖТБнын натыйжалары боюнча биз сүт жана эт продукциясын ЕАЭБ өлкөлөрүнүн рыногуна киргизүү сыяктуу сезимтал маселелерди жөнгө салуудагы боштуктарды кыйла толугураак жоюуга мүмкүндүк берүүчү бир катар сунуштамаларды көрсөттүк". 

Ошондой эле, жумушчу топ, пилоттук долбоордун алкагында өткөрүлгөн, ЕЭКтин эки чечиминин иш жүзүндөгү таасирин баалоонун (ИТБ) жыйынтыктарын карап чыкты. 

Атап айтканда, ЕЭК Кеңешинин ЕАЭБдин Бирдиктүү карантиндик фитосанитардык талаптары жөнүндө чечимине ИТБ жөнүндө корутунду макулдашылды. Корутунду документтин ченемдерин мыктылоо боюнча сунуштарды жана өсүмдүктөр карантини чөйрөсүндө улуттук деңгээлде кошумча талаптар орнотулушунун аныкталган учурлары жөнүндө маалыматтарды камтыйт.

Мындан сырткары, жумушчу топ Продукциянын ЕАЭБдин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештиги жөнүндө декларацияларды каттоо, алардын аракетин токтото туруу, кайра баштоо жана токтотуу тартибине карата ИТБнын жыйынтыктарын чыгарды.

ИТБ жөнүндө корутундуда бизнес-коомдоштуктардын каттоо жол-жобосун жеңилдетүү жөнүндө сунуштамасы чагылдырылды, ошондой эле ЕАЭБ укугунун алкагында шайкештик жөнүндө декларациянын жашоо циклинин бардык баскычтарын бир түргө келтирүүнүн зарылчылыгына басым жасалды. 

Маалымат

ЖТБ жол-жобосу эки баскычтан турат: учурдагы баалоо – ЕЭКтин чечиминин долбоорун Бирликтин сайтында коомдук талкуулоо; жыйынтыктоочу баалоо – ЕЭКтин атайын түзүлгөн жумушчу тобу тарабынан ЖТБ жөнүндө корутундунун даярдалышы. 

ЕЭКтин кабыл алган чечимдеринин ИТБсы боюнча пилоттук долбоорду өткөрүү боюнча иш-чаралардын планы ЕЭК Коллегиясынын 2019-жылдын 22-январындагы № 18 тескемеси менен бекитилген.​

Summary Links

Byline

 

Article Date

25.10.19

Image Caption

Announcement

24-октябрда Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) жөнгө салуучу таасирди баалоо (ЖТБ) боюнча жумушчу тобу Коллегиянын экономика жана каржы саясаты боюнча мүчөсү (министр) Тимур Жаксылыковдун төрагалыгы астында ЕЭК Кеңешинин объектилерди биргелешип текшерүүнүн жана ветеринардык контролго (көзөмөлгө) жаткан товарлардын (продукциянын) сынамдарын тандоонун бирдиктүү тартиби жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караштырган чечиминин долбоорунун бизнеске тийгизген таасирин талдоонун жыйынтыктарын чыгарды.

Source

Show latest news in the block

Yes

Important

No

Show in media block

No

Category

News

Department

Economy and financial policy

Направление деятельности

 

Направление деятельности_0

 

SelectedAlbumUrl

 

SelectedVideoId

0
Content Type: Новость
Version: 2.0
Created at 25.10.19 14:39 by Артенян Вероника Варужановна
Last modified at 02.12.19 16:59 by admin