Pages: 31-10-2019-1
Version HistoryVersion History

Name

31-10-2019-1

Title

ЕАЭБде импорттук продукциянын коопсуздугуна контролду күчөтүү боюнча чаралар кабыл алынды

Comments

 

Contact

Артенян Вероника Варужановна

Contact E-Mail Address

 

Contact Name

 

Contact Picture

 

Rollup Image

 

Target Audiences

No targeting

Page Image

 

Page Content

"Өкмөттөр аралык кеңештин алып келинип жаткан продукциянын Бирликтин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештигин баалоого өтүнмө берүүчү катары чыгып жаткан, чет элдик даярдоочулар ыйгарым укук берген жактар боюнча 25-октябрда Москвада кабыл алынган чечими Евразия экономикалык бирлигинин рыногундагы импорттук товарлардын коопсуздугун контролдоонун натыйжалуу механизмин түзүү үчүн өзгөчө мааниге ээ", – деп билдирди Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясынын техникалык жөнгө салуу боюнча мүчөсү (министр) Виктор Назаренко.

 

ЕЭК министри аталган чечим Евразия экономикалык бирлигине (ЕАЭБ) үчүнчү өлкөлөрдөн коопсуз эмес продукциянын алып келинишинин алдын алуу үчүн шарттарды түзүү боюнча маанилүү кадамдардын бири болуп саналат деп баса белгиледи. ЕАЭБ жөнүндө келишимдин жоболорунун улуттук деңгээлде ээнбаш колдонулушу Бирликтин бирдиктүү рыногуна коопсуздугу тийиштүү түрдө тастыкталбаган импорттук продукциянын жеткирүүлөр үчүн буга чейин болуп көрбөгөн жагымдуу шарттардын түзүлүшүнө алып келди. Бирликтин рыногунун коопсуз эмес продукциядан корголушунун жетишсиз деңгээли ЕАЭБ өлкөлөрүнүн продукциясынын ички рыноктогу атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнө олуттуу таасир берүүдө, бул өз кезегинде Бирликтин мүчө мамлекеттеринин өнөр жайынын жана бизнесинин кошумча чыгымдарына жана жоготууларына алып келүүдө.

 

Виктор Назаренко белгилеп өткөндөй, аталган чечимдин максаты – Бирликтин мамлекеттеринде "даярдоочу ыйгарым укук берген жак" түшүнүгүн бир түрдө пайдалануу аркылуу ЕАЭБдин жалпы рыногун үчүнчү өлкөлөрдөн коопсуз эмес же коопсуздугу тийиштүү түрдө тастыкталбаган продукциянын алып келинишинен коргоо. Товарлардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн, даярдоочу ыйгарым укук берген жактар продукциянын шайкештигин баалоодо жана аны Бирликтин бажы аймагына жүгүртүүгө чыгарууда ошол даярдоочунун атынан аракеттенүүгө, ошондой эле продукциянын техникалык регламенттердин ченемдерине шайкеш эместиги үчүн жооп берүүгө тийиш.

 

Өкмөттөр аралык кеңештин чечими кабыл алынганга чейин, импорттолуучу продукциянын коопсуздугунун кепилдиги болууга жана ал үчүн жооптуу болууга тийиш болгон, өздөрүн "даярдоочу ыйгарым укук берген жак" деп атаган бир катар уюмдар, иш жүзүндө өздөрүнүн ишмердигин нысапсыз сертификаттоо боюнча органдардын жол берүүчүлүгү менен, чет элдик продукцияны беш жылдык мөөнөткө чейин сериялуу өндүрүүгө сертификаттарды алуу жана импорттоочуларга аталган документтерди көрсөтүү, ал эми көп учурларда алардын көчүрмөлөрүн сатуу менен чектеп келишкен. Ал товарларды жүгүртүүгө чыгарбоо менен, аталган жактар продукциянын коопсуздугу үчүн жоопкерчиликтен өздөрүн четтетип келишкен.

 

"Сертификаттардын жана декларациялардын көмүскө рыногуна каршы күрөшүү Бирликтин укугунда продукциянын коопсуздугу үчүн рыноктун бардык катышуучуларынын жоопкерчилигине карата шайкеш келтирилген мамилелердин жоктугу, ошондой эле негизсиз берилген шайкештикти баалоо жөнүндө документтерди улуттук жана мамлекеттер аралык деңгээлдерде жокко чыгаруунун натыйжалуу механизминин жоктугу менен татаалданат", – деди Виктор Назаренко.

 

ЕАЭБдин укуктук актыларынын ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүү Бирликтин рыногунда айрым даярдоочу ыйгарым укук берген жактар ондогон компаниялардын кызыкчылыктарын өкүлдөп, алардын олуттуу үлүшүн контрафакттык деп эсептөөгө мүмкүн болгон, коопсуздугу тастыкталбаган импорттук продукция массалык түрдө алып келинип жаткан жүздөгөн сертификаттарга ээ болушу мүмкүн болгон фактыларды аныктоого мүмкүндүк берет. Бирликтин реестрине киргизилген жарым миллиондон ашуун сериялуу сертификаттардын негизги бөлүгү ЕАЭБде чет элдик продукцияга карата чет элдик даярдоочу ыйгарым укук берген жактарга берилген. Сертификаттардын басымдуу бөлүгү Россия Федерациясынын сертификаттоо боюнча органдары тарабынан берилген.

 

"Чет элдик даярдоочу ыйгарым укук берген жак" түшүнүгүн иш жүзүндө пайдаланууга карата бир түрдүү мамилелерди аныктоонун кескин зарылчылыгы табылды. Бул продукциянын техникалык регламенттердин талаптарына шайкештигин баалоо жаатында тартипти орнотуу боюнча чаралардын комплексиндеги негизги жана олуттуу маселелердин бири. ЕЭК Өкмөттөр аралык кеңештин кабыл алынган чечими аккредиттөө жана шайкештикти баалоо процесстеринин катышуучуларына да, Бирликтин тийиштүү ыйгарым укуктуу органдарына да ЕАЭБге алып келинип жаткан продукциянын техникалык регламенттердин талаптарына шайкештиги жөнүндө берилген документтерди кайрадан карап чыгууга түрткү берет деп ишенет", – деп баса белгиледи ЕЭК министри.

 

Өкмөттөр аралык кеңештин чечими менен чет элдик даярдоочу ыйгарым укук берген жак сериялуу чыгарылуучу чет элдик продукцияны сертификаттоого өтүнмө берүүчү болушу мүмкүн болгон шарттар аныкталды. 

 

Ошондой эле, чечим ЕЭКке мүчө мамлекеттер менен биргеликте Бирлик жөнүндө келишимге жана ЕАЭБдин укуктук актыларына тийиштүү түзөтүүлөрдү даярдоо тапшырмасын камтыйт. Аталган түзөтүүлөр продукцияны Бирликтин өлкөлөрүнүн аймагына алып келүү баскычында эле коопсуздугу тийиштүү түрдө тастыкталбаган же негизсиз берилген шайкештикти баалоо жөнүндө документтер менен коштолгон продукцияны жеткирүүлөрдү чектөөгө мүмкүндүк бермекчи.​

Summary Links

Byline

 

Article Date

31.10.19

Image Caption

Announcement

"Өкмөттөр аралык кеңештин алып келинип жаткан продукциянын Бирликтин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештигин баалоого өтүнмө берүүчү катары чыгып жаткан, чет элдик даярдоочулар ыйгарым укук берген жактар боюнча 25-октябрда Москвада кабыл алынган чечими Евразия экономикалык бирлигинин рыногундагы импорттук товарлардын коопсуздугун контролдоонун натыйжалуу механизмин түзүү үчүн өзгөчө мааниге ээ", – деп билдирди Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясынын техникалык жөнгө салуу боюнча мүчөсү (министр) Виктор Назаренко.

Source

Show latest news in the block

Yes

Important

No

Show in media block

No

Category

News

Department

Technical Regulation

Направление деятельности

 

Направление деятельности_0

 

SelectedAlbumUrl

 

SelectedVideoId

0
Content Type: Новость
Version: 2.0
Created at 31.10.19 16:18 by Артенян Вероника Варужановна
Last modified at 02.12.19 17:32 by admin