Pages: 30-10-2019-5
Version HistoryVersion History

Name

30-10-2019-5

Title

Вероника Никишина: "Өлкөнүн дүйнөлүк экономикадагы лидерлиги медициналык технологиялардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн глобалдык рынокторундагы атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү менен аныкталмакчы"

Comments

 

Contact

Горваль Артём Ефимович

Contact E-Mail Address

 

Contact Name

 

Contact Picture

 

Rollup Image

Релиз Никишина.jpg

Target Audiences

No targeting

Page Image

 

Page Content

Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясынын соода боюнча мүчөсү (министр) Вероника Никишина 28-октябрда Эл аралык соода борборунда (ЭСБ) өткөрүлгөн "Евразия экономикалык бирлигинин фармацевтикалык рыногун өнүктүрүү" деп аталган конференцияда Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) фармацевтикалык рыногунун атаандаштык артыкчылыктары, Бирликтин өндүрүүчүлөрүнүн дары-дармектик жана медициналык продукциясын экспорттоонун өзгөчөлүктөрү, аны колдоо жана өнүктүрүү үчүн соода макулдашууларынын механизмдерин колдонуу, ошондой эле фармацевтика тармагын өнүктүрүүнүн бир катар башка маселелери жөнүндө айтып берди.

ЕЭК министринин пикири боюнча, ЕАЭБ өлкөлөрүнүн экономикаларынын фармацевтикалык продукциянын чет элдик өндүрүүчүлөрүнөн көз карандылыгын азайтуу максатында, ошондой эле Бирликтин фармацевтика рыногунун өнүгүшү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана анын продукциясын чет элдик рынокторго сатууну камсыз кылуу үчүн соода саясатынын чаралары бул тармактагы мамлекеттик саясатка маанилүү жана натыйжалуу толуктоо болуп калышы мүмкүн.

Вероника Никишина, эгер Бирликтин мамлекеттери илимий-изилдөө жана тажрыйбалык-конструктордук иштердин (ИИТКИ) улуттук компаниялар тарабынан өткөрүлүшүнө көмөк көрсөтүшсө жана өндүрүштү өнүктүрүү үчүн салык жеңилдиктерин киргизишсе, соода саясаты өлкөгө "чийки заттын" болушунча арзан алып келинишин камсыз кылгандай жана даяр препараттарды коргоонун белгилүү бир деңгээлин сактагандай кылып туураланышы зарыл деп баса белгиледи.

 

Бул милдетти ЕЭКтин соода блогу соода макулдашууларын, айрыкча эркин соода жөнүндө макулдашууларды түзүүнүн алкагында жүргүзүп жаткан иш аркылуу аткарууга болот.

"Узак мөөнөттүү стратегияны тандоодо фармацевтикалык продукциянын дүйнөлүк рыногунун түзүмүнүн келечектеги өзгөрүүлөрүн эске алуу зарыл: эгер дженериктерди өндүрүүгө басым жасасак – соода саясатынын белгилүү бир аспаптары талап кылынат, эгер таасир берүүнүн жаңы механизми менен препараттарды жаратууга инвестицияларга басым жасасак – башка аспаптар талап кылынат", – деди ЕЭК министри.


Фармацевтика рыногун жөнгө салуунун жаңы иш-тажрыйбаларын киргизүү абдан кылдат өтүшү зарыл. "Бул тармак өзгөчө сезимтал жана маанилүү болуп саналат, анткени ал мамлекеттин коопсуздугуна тиешелүү, ал эми бул өзгөчө мамилелерди талап кылат, – деди Вероника Никишина. – Жооптуу улуттук бийлик органдары жана өндүрүүчүлөр менен тыгыз өз ара аракеттенүүдө гана фармацевтика тармагындагы соода саясатын өнүктүрүүнүн натыйжалуу стратегиясын иштеп чыгууга болот". ЕЭК министри ЕАЭБдин бизнесин Бирликтин ичинде да, чет элдик өнөктөштөр менен экспорттук операцияларды ишке ашырууда да фармацевтика рыногун жөнгө салуунун натыйжалуу механизмдерин иштеп чыгуу үчүн Комиссия менен натыйжалуу кызматташтыкты түзүүгө карай активдүү кадамдарды жасоого чакырып өттү. 

Иш-чара Россия Федерациясынын Өнөр жай жана соода министрлигинин, ЕЭКтин жана Евразия экономикалык бирлигинин Фармацевтикалык өндүрүүчүлөр ассоциациясынын колдоосунда болуп өттү. Талкууга Евразия экономикалык бирлигинин Фармацевтикалык өндүрүүчүлөр ассоциациясынын башкармасынын төрагасы Дмитрий Чагин, Россия Федерациясынын Өнөр жай жана соода министрлигинин "ГИЛС и НП" ФБМ директору, россиялык мамлекеттик GMP инспекторатынын башчысынын орун басары Владислав Шестаков, "НЦЭСМП" ФМБМ башкы директору Юрий Олефир, ошондой эле башка эксперттер жана ЕАЭБ өлкөлөрүнүн бийлик органдарынын өкүлдөрү катышышты.​

Summary Links

Byline

 

Article Date

30.10.19

Image Caption

Announcement

Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясынын соода боюнча мүчөсү (министр) Вероника Никишина 28-октябрда Эл аралык соода борборунда (ЭСБ) өткөрүлгөн "Евразия экономикалык бирлигинин фармацевтикалык рыногун өнүктүрүү" деп аталган конференцияда Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) фармацевтикалык рыногунун атаандаштык артыкчылыктары, Бирликтин өндүрүүчүлөрүнүн дары-дармектик жана медициналык продукциясын экспорттоонун өзгөчөлүктөрү, аны колдоо жана өнүктүрүү үчүн соода макулдашууларынын механизмдерин колдонуу, ошондой эле фармацевтика тармагын өнүктүрүүнүн бир катар башка маселелери жөнүндө айтып берди.

Source

Show latest news in the block

Yes

Important

No

Show in media block

No

Category

News

Department

Trade

Направление деятельности

 

Направление деятельности_0

 

SelectedAlbumUrl

 

SelectedVideoId

0
Content Type: Новость
Version: 2.0
Created at 30.10.19 14:52 by Горваль Артём Ефимович
Last modified at 02.12.19 17:24 by admin