Sign In
Эксперттер ЕАЭБ өлкөлөрүндө Отун-энергетикалык комплекстин энергонатыйжалуулугун талкуулашты

Эксперттер ЕАЭБ өлкөлөрүндө Отун-энергетикалык комплекстин энергонатыйжалуулугун талкуулашты

06.03.17

Отун-энергетикалык комплекстин ЕАЭБ өлкөлөрүндө  энергокоопсуздук, энергоүнөмдөө, энергонатыйжалуулук  жана экология жагында абалы Евразия экономикалык комиссиясынын Энергетика жана инфраструктура боюнча Коллегия мүчөсүнүн (министр) жетекчилиги менен уюшулган, илимий-тажрыйбалык конференцияда талкууланды.

«Энергоүнөмдөөчү жана экологиялык жаңы технологиялардын рационалдуу жана улам илгерилер жайылтылышы өндүрүштүк чыгашаларды кыскартууга, продукциялардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн өздүк наркын азайтууга, айлана-чөйрөнүн абалын жакшыртууга өбөлгө түзөт. Беш өлкөнүн бул чөйрөдөгү аракетинин координацияланышынан  улам, алардын натыйжалуулугун арттырууга болот»,-деп эсептейт Адамкул Жунусов. Мисалы, Россияда энергетикалык натыйжалуулукту жогорулатуунун дүйнөдөгү эң ири техникалык потенциал бар -өлкөдөгү энергия сарптоо деңгээлинин 40% ашык. Биримдик ИДӨсүнүн энергокөлөмүнүн дээрлик 20% төмөндөөсү 25 млрд доллар тегерегинде экономиаклык пайда алууга өбөлгө түзөт.

Иш - чаранын катышуучулары Евразия экономикалык комиссиясынын энергокоопсуздугу, энергоүнөмдөө, энергонатыйжалуулук жана экология жагында ишин кеңейтүүгө, ошондой эле бул чөйрөдө андан ары кызматташуу сунуштарын даядоону максатка ылайыктуу деп табышты. Бул үчүн ЕАЭБ жөнүндө келишимге энергетика чөйрөсүндө жаңы статьяларды кошуу боюнча  тиеелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү пландаштырылууда.

Конференциянын натыйжалары боюнча Комиссиянын, илимий коомчулуктун жана ЕАЭБ өлкөлөрүнүн мамлекеттик органдарынын энергетикалык коопсуздук жана анын индикаторлорунун мониторинги  үчүн тобокелдиктерге баа берүүнүн жалпы ыкмаларын аныктоо , энергетикалык жабдуулардын ишенимдүүлүгүн арттыруу, кадраларды даярдоо, ошондой элежылуулук жана электр энергиясы өндүрүшүнө заманбап технологияларды жайылтуу боюнча биргелешкен иштерди жигердештирүү чечими кабыл алынган. Көбүнчө, кеминде жылына бир жолу ушул сыяктуу конференцияларды өткөрүп туруу пландаштырылууда. Анда кабыл алынган чечимдер Биримдик жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу сунуштарды кароо боюнча тармактык топтун мүчөлөрүнө сунушталат.

Конференцияда Евразия экономикалык комиссиясы 50дөн ашык катышуучу топтогон, алардын ичинде -  Биримдиктин бардык мамлекеттеринин илимий коомчулугунун өкүлдөрү, КМШнын Электрэнергетикалык кеңешинин, Энергоүнөмдөө Улуттук Союзунун өкүлдөрү,