Sign In
ЕАЭБдин атаандаштык укугун өркүндөтүүдө ЮНКТАДдын сунуштамалары колдонулмакчы

ЕАЭБдин атаандаштык укугун өркүндөтүүдө ЮНКТАДдын сунуштамалары колдонулмакчы

31.07.20
БУУнун Соода жана өнүктүрүү боюнча конференциясынын (ЮНКТАД) сайтында Евразия экономикалык бирлигинин атаандаштык укугун талдоонун натыйжалары жөнүндө отчёт жарыяланды.

ЕАЭБдин атаандаштык укугун талдоо ЮНКТАДдын атаандаштык жөнүндө Моделдик мыйзамына, атаандаштык укугу боюнча ЮНКТАДдын мурунку изилдөөлөрүнө, ошондой эле өнүккөн өлкөлөрдүн атаандаштык мыйзамдары жаатындагы эң мыкты дүйнөлүк иш-тажрыйбаларга негизделет.

Талдоонун натыйжалары боюнча ЮНКТАДдын эксперттери ЕАЭБ жөнүндө келишим 2015-жылда күчүнө киргенден тарта Евразия экономикалык бирлигинде атаандаштыктын натыйжалуу регионалдык режими аракеттенип келет деген тыянакка келишти.

Эксперттер Бирликтин атаандаштык жаатындагы укугун өркүндөтүүдө колдонулуучу сунуштамаларды даярдашты.

Мисалы, эксперттер Евразия экономикалык комиссиясына алардын чарбачылык ишмердиги ЕАЭБдин рыногуна терс таасир тийгизген, евразия рыногунда иш алып барган кайсы болбосун чет элдик субъектилерди жоопкерчиликке тартуу мүмкүнчүлүгүн берүүнү, ошондой эле экономикалык концентрацияны улуттан жогорку деңгээлде контролдоо тутумун иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуш кылышты. Ошондой эле, отчётто процесстик ченемдерди шайкеш келтирүүнү ишке ашыруу максатка ылайыктуу болоору тууралуу пикир айтылат. Бул, Бирликтин атаандаштык ведомстволорунун горизонталдык кызматташтыгын жеңилдетүү менен, натыйжалуу укук колдонуу үчүн маанилүү болушу мүмкүн. Укук бузуулар менен иштөө тартиптерин, рынокту чек ара аралык рынок деп таануунун критерийлерлерин, атаандаштыктын абалын баалоо, монополиялык жогорку (төмөн) бааларды аныктоо усулдарын, жазапулдарды эсептөө жана салуу тартибин, ошондой эле Бирликтин атаандаштык жаатындагы укугун түзгөн бир катар башка документтерди өркүндөтүү боюнча сунуштар иштелип чыкты.

Маалымат

ЮНКТАД атаандаштык мыйзамдарына жана саясатына тиешелүү бардык маселелерге карата БУУнун Катчылыгындагы координациялык борбордун ролун аткарат. Өткөөл экономикасы бар өнүгүп келе жаткан өлкөлөр атаандаштык мыйзамдарын жана саясатын, ошондой эле керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча мыйзамдарды жана саясатты киргизүүгө жана өнүктүрүүгө, алдыңкы эл аралык тажрыйбаны колдонууга жардам берет, аталган чөйрөлөрдө регионалдык саясаттын түзүлүшүн колдойт.​