Sign In
1-январдан тарта өрт коопсуздугу жана өрт өчүрүү каражаттарына карата ЕАЭБдин техникалык регламенти күчүнө кирмекчи

1-январдан тарта өрт коопсуздугу жана өрт өчүрүү каражаттарына карата ЕАЭБдин техникалык регламенти күчүнө кирмекчи

30.12.19

Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Кеңеши 2017-жылдын июнь айында кабыл алган Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) "Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жана өрт өчүрүү каражаттарына талаптар жөнүндө" техникалык регламенти күчүнө кирүүдө.

Аталган документ өрт коопсуздугун камсыз кылуучу, өрттөрдүн алдын алууга жана аларды өчүрүүгө, мүлктү сактоого, адамдарды өрттөн сактоого ж.б. жардам берүүчү өзгөчөлүү товарларга тиешелүү. Техникалык регламенттин талаптары жайылтылган продукциянын тизмеги анын тиркемесинде аныкталган. Атап айтканда, ага өрт өчүргүчтөр, өрт шкафтары, кабардандыргычтар, өрт өчүрүүчү унаанын түтүктөрү, атайын коргоочу кийимдер, өрт өчүрүү жабдуулары жана көптөгөн башкалар кирет.

Техникалык регламент бирдиктүү милдеттүү талаптарды, ошондой эле өрт коопсуздугун камсыз кылуу жана өрт өчүрүү каражаттарын идентификациялоо жана аларды Бирликтин бирдиктүү рыногунда жүгүртүү эрежелерин жана ошондой эле шайкештикти баалоо тартибин белгилейт. Атап айтканда, аталган каражаттар, алды алынып жаткан тобокелдиктин деңгээлине жараша, шайкештикти сертификаттоо же декларациялоо формасында техникалык регламентке шайкештигин баалоого жатат.

"Евразия экономикалык бирлигинин учурда күчүнө кирип жаткан техникалык регламенти рыноктун бардык катышуучулары үчүн абдан маанилүү. Анткени ал өрт коопсуздугун камсыз кылуу жана өрт өчүрүү каражаттарын чыгаруу жана коопсуз жүгүртүү эрежелерин аныктайт, – деди ЕЭК Коллегиясынын техникалык жөнгө салуу боюнча мүчөсү (министр) Виктор Назаренко. – 2020-жылдын 1-январынан тарта биздин өлкөлөрдүн экономикалык интеграциясынын жолундагы дагы бир техникалык тоскоолдуктун жоюлушу жөнүндө айтууга болот". 

Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жана өрт өчүрүү каражаттарынын техникалык регламентке шайкештиги анын талаптарын түздөн-түз аткаруу же аны ишке ашыруу үчүн ЕЭК тарабынан бекитилүүчү стандарттардын тизмектерине киргизилген стандарттардын талаптарын аткаруу аркылуу камсыз кылынат.

ЕАЭБдин техникалык регламенти күчүнө кирген күндөн тарта Бирликтин укугуна кирген актылар менен же мүчө мамлекеттин мыйзамдары менен буга чейин белгиленген милдеттүү талаптарга продукциянын шайкештигин баалоо жөнүндө документтерди берүүгө же кабыл алууга жол берилбейт.

ЕЭК Коллегиясы тарабынан белгиленген өткөөл жоболор өрт коопсуздугун камсыз кылуу жана өрт өчүрүү каражаттарын даярдоочуларга жана колдонуучуларга 2021-жылдын 1-июлуна чейин бирдиктүү эрежелер боюнча иштөөгө акырындык менен өтүүгө мүмкүндүк берет. Аталган күнгө чейин мурда берилген шайкештикти баалоо жөнүндө документтер аракетте болот, продукцияны мурдагы ченемдер боюнча даярдоого жана сатууга жол берилет.​