Sign In
ЕЭК Министри Тимур Сулейменов: «Учурда биздин өлкөлөр алдында экономикалык өнүгүүдө түзүмдүк ажырымдарды четтетүү, атаандаштыкты жогорулатуу боюнча милдеттер турат»

ЕЭК Министри Тимур Сулейменов: «Учурда биздин өлкөлөр алдында экономикалык өнүгүүдө түзүмдүк ажырымдарды четтетүү, атаандаштыкты жогорулатуу боюнча милдеттер турат»

30.05.16

27-28-майда Кызылордодо (Казакстан) Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын мүчөсү (Министр) Тимур Сулейменов «Байконур Инвест» VII Инвестициялык форумунун алкагында ЕАЭБ өнүгүүсүнүн токтотуучу факторлору жана перспективалары тууралуу айтып берди.

Тимур Сулейменов өз сөзүндө  Евразия экономикалык интеграциясынын долбоорун ишке ашыруунун биринчи натыйжалары анын зарыл экендигин жана ишке ашуу жөндөмдүүлүгүн тастыктады деп билдирди. Ошондой эле, анын айтымында, “мындай  тышкы экономикалык конъюнктура кыйла алгылыксыз, ал эми улуттук экономикалардын түзүмдүк көйгөйлөрү Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) мамлекеттеринин экономикалык өсүшүн токтотуучу фактор болуп саналаарына карабастан,  орун алды”. «Учурда, - деди ЕЭК Министри, – биздин өлкөлөр алдында экономиканын реалдуу секторунда экономикалык өнүгүүдөгү, атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жогорулатуудагы, инвестициялык кызматташтыкты активдештирүүдө, перспективалуу долбоорлору ишке ашырууда түзүмдүк ажырымдарды четтетүү милдети турат».

Тимур Сулейменовдун сөзү боюнча, ЕАЭБ өлкөлөрүнүн туруктуу экономикалык өсүшүнүн маанилүү фактору болуп, 2015-жылы Биримдиктин алкагында түзүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү рыногу саналат, алар чогуу алганда ар бир мамлекеттин ИДӨсүнүн 25%нан ашыкты түзөт. Анын иштеши Биримдик мамлекеттеринин экономикалык жана өнөр жайлык өсүшү үчүн күчтүү түрткү берет.

ЕЭК өкүлү ЕАЭБ мамлекеттеринин жалпы финансы рыногун түзүү боюнча ченемдик – укуктук базанын иштелип чыкканын эскертти. Финансылык кызматтардын жалпы рыногунун түзүлүшү өлкөлөрдүн экономикасына инвестициялоо, өнөр жай долбоорлорун ишке ашыруу үчүн бизнести кредиттөө, капиталдын эркин жылышын камсыз кылуу, коомдо ишкер жигердүүлүктү жогорулатуу, Биримдик өлкөлөрүнүн туруктуу экономикалык өсүшү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат.

ЕЭК Министри өлкөлөр ортосунда реалдуу интеграцияны өнүктүрүү жарандардын эркин кыймылын камсыз кылуу үчүн шарттардын түзүлүшүн болжолдойт. Бул багытта интеграциянын кыйла маанилүү натыйжаларынан болуп, 2015-жылы жалпы эмгек рыногунун иштейт башташы саналган, ал Биримдик ичинде жумушчу күчүнүн эркин жылышын камсыз кылууга өбөлгө түзгөн. Биримдикке мүчө мамлекеттердин жарандары бирдей экономикалык укукка ээ болушкан. Бул жетишкендиктерди ишке ашыруу Евразия экономикалык биримдиги өлкөлөрүнүн калкынын иш менен камсыз болушунун өсүшүнө, жумушсуздуктун кыскарышына, жана натыйжада жашоо деңгээлинин жакшырышына өбөлгө түзөт, бул мүчө мамлекеттерди туруктуу өнүктүрүү талаптарына ылайык келет.

ЕЭК Министри ЕАЭБ шарттарында Байконур комплекси кызматташуунун артыкчылыктарынын бири болуп кала берерин белгиледи: анын базасында ири заманбап ишканаларды түзүүгө болот, ал эми Евразия биримдиги жогорку технологиялуу россиялык компаниялар менен кыйла тыгыз кызматташууга өбөлгө түзөт.

Аймагында байыркы Жибек жолу созулуп жаткан  Кызылордодо  сүйлөгөн сөзүндө ЕЭК өкүлү аны калыбына келтирүү боюнча ири иштер жүргүзүлгөндүгүн эскертти: Евразия экономикалык биримдиги мамлекет башчылары  тарабынан 2015-жылдын 8-майында ЕАЭБ менен КЭРдин соода-экономикалык кызматташуу жөнүндө келишим боюнча сүйлөшүүлөрдүн башталгандыгы тууралуу чечим кабыл алынган. Бул келишимди ишке ашыруу Евразия интеграциялык демилгеси менен Улуу Жибек жолунун экономикалык тилкесинин биригүүсүнө өбөлгө түзөт. Бул өндүрүштүк кооперацияны өнүктүрүү жана инфраструктуралык чөйрөдө кызматташуу үчүн жаңы платформаны, жаңы транспорт жолдору жана өндүрүштүк чынжырчаларды түзүү үчүн негизди жаратууга өбөлгө түзөт.

Тимур Сулейменов ЕАЭБ өз катышуучуларынын экономикалык өсүшүнө, өлкөлөрдүн ыргактуу  өнүгүүсү үчүн «мүмкүнчүлүк терезеси»  катары түрткү болооруна, ошондой эле калктын жашоо деңгээлин жогорулатуунун жана дүйнөлүк экономикада каатчылык жагдайларынын кесепетин четтетүүнүн натыйжалуу инструменти болооруна  ишене тургандыгын билдирди.