Sign In
ЕЭК микротолкундуу мештер үчүн магнетонго импорттук алымдын ченин нөлгө түшүрдү

ЕЭК микротолкундуу мештер үчүн магнетонго импорттук алымдын ченин нөлгө түшүрдү

29.09.20
Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясы микротолкундуу мештер үчүн комплекттөөчү катары колдонулган магнетрондорго карата алып келүү бажы алымынын коюмун нөлгө чейин азайтуу чечимин кабыл алды. Чара 2023-жылдын 31-декабрына чейин убактылуу негизде киргизилет.

"Сунуш Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринде тиричилик микротолкундуу мештердин өндүрүшүн өнүктүрүүнү өбөлгөлөөгө, ички өндүрүүчүлөр үчүн экономикалык шарттарды турукташтырууга жана ЕАЭБдин ички рыногунда тиричилик техникасынын айрым түрлөрүнүн импортун алмаштырууга көмөктөшүүгө багытталган", - деп ЕЭКтин Бажы-тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салуу департаментинин директору Ваагн Казарян кабыл алынган чечим боюнча түшүндүрмө берди.

Сунуш кылынган чаранын киргизилиши COVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышынан улам экономикалык оор кырдаалда турган өндүрүүчүлөргө өз убагында колдоо көрсөтүүгө, ошондой эле жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана өндүрүлгөн продукциянын көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүндүк берет.

Микротолкундуу мештер үчүн магнетрондорго карата учурдагы алым 8% түзөт. ЕАЭБ өлкөлөрүндө ушуга окшош товарлардын өндүрүшү жок.

ЕЭК Коллегиясынын чечими расмий түрдө жарыяланган күндөн тарта 30 күн өткөндөн кийин күчүнө кирмекчи.

Маалымат

Буга чейин, ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринде микротолкундуу мештер үчүн магнетрондордун өндүрүлбөгөндүгүн эске алуу менен, Беларусь Республикасынын сунушу боюнча, 2018-жылдын февраль айынан 2019-жылдын аягына чейин аталган товарларга алымдын нөлдүк коюму колдонулуп келген. Беларуссиялык тараптын маалыматына караганда, бул иш-чаранын экономикалык натыйжасы микротолкундуу мештерди сатуунун олуттуу өсүшүндө байкалган: 2014-2016-жылдарга салыштырмалуу сандык мааниде 89,9% га жана нарктык мааниде 98,5% га. Беларусь Республикасында тиричилик микротолкундуу мештерди өндүрүү боюнча өндүрүштүн жалпы кубаттуулугу жылына 1,2 млн даананы түзөт.