Sign In
ЕЭК Кеңеши ЕАЭБ мамлекеттеринин макроэкономикалык саясатынын 2020–2021-жылдарга карата негизги багыттарынын долбоорун жактырды

ЕЭК Кеңеши ЕАЭБ мамлекеттеринин макроэкономикалык саясатынын 2020–2021-жылдарга карата негизги багыттарынын долбоорун жактырды

29.04.20

Документтин долбоору макроэкономикалык саясаттын орто мөөнөттүү перспективадагы максаттары катары макроэкономикалык стабилдүүлүктү жана ЕАЭБ мамлекеттериндеги калктын жашоосунун жетишилген деңгээлин сактоону, ошондой эле Бирликтин андан аркы экономикалык өнүгүүсү үчүн негиздерди түзүүнү караштырат. 

Документ коронавирустук инфекциянын пандемиясына жана чийки затка баалардын кескин төмөндөшүнө байланыштуу терс таасирди басаңдатууга жана тьшкы шоктордун экономикалык кесепеттерин азайтууга багытталган чараларды камтыйт.

Белгиленген максаттарга жетүү төмөнкү багыттар боюнча интеграциялык жана улуттук чаралардын ишке ашырылышын болжойт: макроэкономикалык туруктуулукту сактоо; инвестицияларды сактоо жана өстүрүү, Бирликтин илимий-технологиялык жана өндүрүштүк потенциалын өнүктүрүү; стабилдүү суроо-талапты сактоо, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана өз ара сооданы активдештирүү үчүн шарттарды түзүү.

Макроэкономикалык стабилдүүлүктү камсыз кылуунун бир катар маселелери Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин 2020-жылдын 10-апрелинде кабыл алынган "COVID-19 коронавирустук инфекциясынын пандемиясынын күчөшүнүн шарттарында экономикалык стабилдүүлүктү камсыз кылууга багытталган, Евразия экономикалык бирлигинин алкагында кабыл алынып жаткан чаралар жөнүндө" тескемесинде чагылдырылган. 


ЕАЭБ мамлекеттеринин макроэкономикалык саясатынын 2020–2021-жылдарга карата негизги багыттарынын долбоору Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин кезектеги отурумунда каралмакчы.​