Sign In
ЕЭК Коллегиясынын Төрагасы Тигран Саркисян: “Ишенимдин жоктугун билимдер системасы жана өз ара кызматташтык аркылуу жеңүүгө болот”

ЕЭК Коллегиясынын Төрагасы Тигран Саркисян: “Ишенимдин жоктугун билимдер системасы жана өз ара кызматташтык аркылуу жеңүүгө болот”

29.04.16

27-апрелде Вашингтондо ЕЭК Коллегиясынын Төрагасы Тигран Саркисян “Евразия экономикалык биримдиги (ЕАЭБ) тажрыйбада жана үчүнчү өлкөлөр менен кызматташтык” тегерек столунун жүрүшүндө евразиялык интеграциянын актуалдуу маселелери жөнүндө айтып берди.

Өз сөзүндө Тигран Саркисян ЕАЭБ туурасында жаралган ой-пикирлерге жана дүйнөдө экономикалык өсүштү жана өнүгүүнү колдоо үчүн ар кандай интеграциялык бирикмелердин ортосундагы кызматташтыкты жөнгө салуу зарылчылыгына өзгөчө көңүл бөлдү.

ЕЭК Коллегиясынын Төрагасы мындай деп белгиледи: “Биз евразиялык интеграцияга ашыкча эмоционалдуу баа берилишине көп туш болобуз.  Мындай баа берүүлөрдү жалпысынан алып карай турган болсок, төмөнкүдөй тыянак чыгат: Евразия биримдиги - Советтер союзун кайра жаратууга аракет же дүйнөлүк тажрыйбанын жаңы геосаясий куралын түзүүгө жасалган аракет. Биздин көз карашыбызда, бул азыркы заманды да, келечекти да баалоо үчүн өткөн мезгилдин тилин жана баалуулуктарын колдонуунун мисалы.  Албетте, ЕАЭБ сыяктуу ири бирикменин түзүлүүсү саясий, геосаясий, маданий жана баалуулуктар ченемдерине ээ болбой кое албайт.  Бирок Биримдиктин маңызы жана мазмуну - тек гана экономикалык.  Ал эми ЕАЭБнын социалдык-саясий ченеми так жана айкын - биздин өлкөлөрдүн калкы үчүн мыкты жашоо шарттарын түзүү.

ЕЭК Коллегиясынын Төрагасынын айтымында, ЕАЭБ жөнүндө туура эмес жана ашыкча эмоционалдуу ойдун пайда болушу дайыма эле маселени саясатташтыруунун жыйынтыгы эмес.  Көп учурда бул Биримдик жөнүндө билимдин жана маалыматтардын жоктугунун жыйынтыгы, бул себептер өз кезегинде ишенбестикти жана жаңылыш пикирди жаратат. “Кээ бир серепчилер жана саясатчылар ЕАЭБ жөнүндө анын келечеги - анык эмес дешсе, башкалары - белгисиз деп айтышат.  Мен төмөнкүнү белгилеп өткүм келет: анык эместик жана белгисиздик көпчүлүк учурда билим чөйрөсүнө байланыштуу маселелер болуп саналат.  Биздин билимдер жана тажрыйба келечектин сүртүмдөрүн көрүү үчүн жетишсиз болгон жерде биз аныксыздыкты жана белгисиздикти көрөбүз.  Менин пикирим боюнча, анык эмес жана белгисиз деп баалоо биздин учурда дал ушундай билбестиктин кесепети.  Батыш өлкөлөрү жана батыш институттары менен Евразия экономикалык биримдиги жана Евразия экономикалык комиссиясынын ортосунда институтционалдык кызматташуунун жоктугу да ушул себепке байланыштуу.  Тыгыз кызматташтыкты түзүү, кызыкчылыктарды айкалыштыруу, өз ара иштешүү механизмдерин калыптандыруу ЕАЭБ жана ЕЭК жөнүндө түшүнүктүн түзүлүүсүндө маанилүү ролду ойношу мүмкүн”, - деди Тигран Саркисян.

Комиссия Коллегиясынын Төрагасы ЕАЭБ менен башка интеграциялык бирикмелердин ортосунда ишенимдүү маанайды түзүүнүн маанилүүлүгүн жана бул экономикалык өсүүгө жана кызматташтыкты тереңдетүүгө кошумча импульс берерин белгиледи, “Мен бүгүн, академиялык коому ишеним - экономикалык прогресстин кыймылдаткыч күчү экенин жөн гана сүрөттөп тим болбостон, конкреттүү мисалда далилдей алган өлкөдө чыгып сүйлөп жатам.  Френсис Фукуяма жана Роберт Патнем ишеним фактору экономикалык мамилелерде ар дайым чечүүчү ролго ээ экенин жазышкан - Орто кылымдардан баштап азыркы заманга чейин бул нерсе өзгөрбөй келет.   Ишенимдин жоктугун билимдер системасы жана өз ара кызматташтык аркылуу жеңүүгө болорун дагы бир ирет кайталап өткүм келет”, - деди Тигран Саркисян.

Үчүнчү өлкөлөр жана бирикмелер менен ЕАЭБнын кызматташтыгынын келечегине байланыштуу ЕЭК Коллегиясынын Төрагасы бул чөйрөдө бүгүнкү күндө жасалып жаткан конкреттүү процесстерге кайрылды.  Атап айтканда, ЕЭК айрым өлкөлөр менен эркин соодалашуу жөнүндө макулдашууларга кол коюу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы айтылды.  Тигран Саркисян сүйлөшүүлөр процессинин маанилүүлүгүн мындай деп белгиледи “сүйлөшүүлөр биздин кызыкчылыктарды, ошондой эле биздин азыркы жана келечектеги өнөктөштөрдүн кызыкчылыктарын так аныктоого мүмкүндүк берет.  Сүйлөшүүлөр биздин келечекти ачык жана дүйнөлүк экономикалык мейкиндикке толугу менен интеграцияланган бирикме катары долбоорлоого мүмкүндүк берет”.

Маалымат

“Евразия экономикалык биримдиги тажрыйбада жана үчүнчү өлкөлөр менен кызматташтык” тегерек столу кеңсеси Вашингтондо (АКШ) жайгашкан Европа Институту («European Institute») тарабынан уюштурулган.