Sign In
ЕЭК эксперттери ЕАЭБга мүчө мамлекеттерде 2015-жылдын январь-март айлары үчүн макроэкономикалык тенденцияларга чейректик сереп даярдашкан

ЕЭК эксперттери ЕАЭБга мүчө мамлекеттерде 2015-жылдын январь-март айлары үчүн макроэкономикалык тенденцияларга чейректик сереп даярдашкан

28.07.15

Евразия экономикалык комиссиясынын Макроэкономикалык саясат департаменти 2015-жылдын биринчи чейреги үчүн Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттерде түптөлгөн макроэкономикалык тенденцияларга аналитикалык баяндама жана ЕАЭБ экономикасынын өнүгүүсүнө 2015-2017-жылдарга прогноз даярдашты.

2015-жылдын биринчи чейрегинде ЕАЭБ экономикасынын өсүшүнүн басаңдашына ЕАЭБнын бир катар өлкөлөрүндө энергия алып жүрүүчүлөрдүн экспортунан түшкөн кирешеге жогорку көз карандылыктан улам энергия алып жүрүүчүлөргө баанын төмөндөшү, ошондой эле 2014-жылдын IV чейрегинде орус рублинин девальвацияланышынын кесепети таасирин тийгизген. ИДӨнүн прогноздук динамикасы ЕАЭБ өлкөлөрүндө айырмаланат. Алсак, Армения Республикасында жана Казакстан Республикасында ИДӨнүн алгылыктуу динамикасы сакталып турса, Беларусь Республикасында жана Россия Федерациясынын экономикаларында төмөндөө байкалган.

2015-жылдын биринчи чейреги үчүн макроэкономикалык баяндамада 2015-жылдын биринчи чейрегинде АКШ долларына карата орус рублинин бекемделгенине карабастан, орус рублинин ЕАЭБга мүчө мамлекеттердин валюталарына карата нарксыздангандыгы сакталып калган, бул россия экономикасына карата мүчө мамлекеттердин соода шарттарынын алгылыксыз болушун шарттайт.

Жалпысынан алганда, ЕАЭБ валюта рынокторундагы жагдай, мунайга карата дүйнөлүк баанын алгылыктуулугунан улам жана экономиканын жаңы шарттарга адаптацияланышынан улам 2015-жылдын биринчи чейрегинде турукташкан. ЕЭКтин Макроэкономикалык саясат департаментинин божомолдоолоруна ылайык чийки зат товарларына дүйнөлүк баанын орто өсүшүнүн сакталып турушу шартында ЕАЭБда ИДӨнүн төмөндөшү 2015-жылы  2,4% жакынды түзөт.

Бирок мындан аркы жагдай кыйла позитивдүү. 2016-2017-жылдары өтө байкалаарлык болбосо да динамиканын жакшыргандыгы күтүлүүдө, бирок жалпысынан экономикалык өсүш туруктуу. Алсак, 2016-жылы ЕАЭБ өлкөлөрүндө экономикалык өсүш 0,9% түзүшү мүмкүн. Ал эми 2017-жылы 1,3%.

Эгерде 2015-жылы керектөө бааларынын индексинин өсүшү (инфляция деңгээлин мүнөздөйт) ЕАЭБ өлкөлөрү боюнча 14,5% деңгээлинде күтүлсө, ал 2016-жылы дээрлик эки эсеге -7,4% чейин төмөндөшү мүмкүн, ал эми 2017-жылы да төмөндөп 5,3% түзүшү мүмкүн. Ушуга ылайык, бул реалдуу кирешелери менен калктын жагдайынын жана керектөө суроо талабынын жагдайынын жакшыргандыгын билдирет.

ЕАЭБда экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрүнүн 2015-2017-жылдарга прогноздук маанилери​.

кир.png

ЕАЭБ мейкиндигинде белгиленген макроэкономикалык тенденциялардан улам, ошондой эле Евразия өкмөт аралык кеңешинин 2015-жылдын 6-февралындагы №6 буйруусун аткаруунун алкагында Комиссия жана борбордук банктар (улуттук) менен биргеликте мүчө мамлекеттерде макроэкономикалык жана валюталык-финансылык саясат чөйрөсүндө кызматташтыкты тереңдетүүнүн максатка ылайыктуулугу маселелери иштелүүдө.

Бул иштин алкагында Комиссия жана Тараптардын жана Кыргыз Республикасынын борбордук (улуттук) банктарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен өтүп жаткан жылдын 18-февралында орто мөөнөттүү мезгилде макроэкономикалык туруктуулукту камсыз кылуу ыкмаларын жана регионалдык финансылык туруктуулукту колдоонун координациялык чараларын иштеп чыгуу боюнча талкуу болду. ЕАЭБнын Финансылык туруктуулукту камсыз кылуу Кеңешинин биринчи отурумунда экономикалык ведомстволордун жана борбордук (улуттук) банктардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен 20-февралда Комиссиянын макроэкономикалык жана валюталык- финансылык саясаты чөйрөсүндө кызматташтыгын тереңдетүү боюнча сунуштары көрсөтүлдү.

Бул иш чаранын жүрүшүндө финансылык туруктуулукту жана экономикалык өсүштү камсыз кылуу ыкмаларын макулдашуу максатында, Комиссиянын катышуусу менен экономика, финансы министрликтеринин жана борбордук (улуттук) банктардын жетекчилеринин чогулушун өткөрүүнүн максатка ылайыктуулугу маселеси талкууланды. Ушундай эле чогулуш өткөрүү 2015-жылдын август айына пландаштырылган.

Мындан тышкары, Комиссиянын Коллегиясына караштуу Макроэкономикалык саясат боюнча Консультативдик комитеттин алтынчы отурумунда ушул жылдын 3-апрелинде Комиссиянын жана ыйгарым укуктуу органдардын биргелешкен баяндамасын даярдоо чечими кабыл алынган. Документ ЕАЭБга мүчө мамлекеттерде экономиканын туруктуулугун жогорулатуу, анын ичинде улуттук экономиканын алсыздыгын четтетүүгө жана макроэкономикалык туруктуулукту камсыз кылуунун регионалдык механизмдеринин натыйжалуулугун арттырууга багытталган интеграциялык чараларды иштеп чыгууга арналат.

Маалымат:

ЕАЭБ жөнүндө келишимге карата №14 тиркемеге ылайык, Комиссия мүчө мамлекеттер менен прогноздордун тышкы параметрлеринин белгиленген интервалдык сандык маанилеринин негизинде аналитикалык максаттарда  ЕАЭБны социалдык экономикалык өнүктүрүү прогноздорун иштеп чыгуу аркылуу макулдашылган макроэкономикалык саясатты жүргүзүүнү координациялайт. Мындан тышкары, макулдашылган макроэкономикалык саясаттын алардын макроэкономикалык саясаттын негизги көрсөткүчтөрүнө шайкеш келиши жагында чараларга иликтөөлөрдү координациялайт.