Sign In
Коронавирус пандемиясы ЕАЭБде азык-түлүк жана айыл чарба продукциясы менен сооданын өсүшүнө өбөлгө түздү

Коронавирус пандемиясы ЕАЭБде азык-түлүк жана айыл чарба продукциясы менен сооданын өсүшүнө өбөлгө түздү

141121_4155.jpg
26.08.20

Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) мүчө мамлекеттеринин азык-түлүк товарлары менен өз ара соода жүргүзүүсү 2020-жылдын I кварталында өткөн жылдын ушундай эле мезгил аралыгына салыштырмалуу 2,5%га, 4,1 млрд долларга чейин өскөн. Өз кезегинде, азык-түлүк эмес айыл чарба продукциясын сатуулар дароо 13,0%га, 0,32 млрд долларга чейин өскөн. 8,4 эсеге өсүштү көрсөткөн соя өз ара сооданын өсүшүнө орчундуу салым кошту, кантты сатуулар 26,2%га, сүр быштактарды жана быштактарды сатуулар – 10,2%га өскөн.

 

Чийки зат эмес энергетикалык эмес товарлар жалпысынан физикалык мааниде дээрлик өзгөргөн жок (0,4%га символикалык төмөндөөнү көрсөттү). Бул жерде, сатуулардын аталган лидерлеринен – азык-түлүк эмес айыл чарба продукциясынан (12,4%га өсүш) жана азык-түлүктөн (9,2%%га өсүш) сырткары, кагаз товарлары (4,5%га өсүш), химия өнөр жайы (плюс 3,8%) жана айнек, кермамика жана таштан жасалган буюмдарды (плюс 1,7%) белгилей кетүүгө болот.

 

"Акча менен алганда, Бирликтин өлкөлөрүндө чийки зат эмес энергетикалык эмес товарлар менен өз ара соода жүргүзүү январь-июнь айларынын ичинде 7,0%га, 18,2 млрд долларга чейин төмөндөгөн. Бирок анын мындай товарлар менен сооданын жалпы түзүмүндөгү үлүшү 25,4%дан 25,8%га чейинки өсүштү көрсөттү. ЕАЭБде чийки зат эмес энергетикалык эмес товарларды сатуулардын салыштырма салмагы 2019-жылдын I жарым жылдыгында 68,4%дан бул жылдын I жарым жылдыгында 74,1%га чейин көбөйгөн", – деп Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) соода блогунда билдиришти.

 

ЕАЭБдин үчүнчү өлкөлөргө чийки зат эмес энергетикалык эмес экспортуна келсек, ал I жарым жылдыктын натыйжалары боюнча 9,0%га, 52,2 млрд долларга чейин төмөндөгөн. Ошол эле мезгилде мындай экспорттун Бирликтин жалпы жеткирүүлөрүндөгү салыштырма салмагы кыйла өскөн – өткөн жылда 25,4%дан бул жылы 29,4%га чейин. Экспорттун физикалык көлөмдөрү бир аз төмөндөдү – 0,2%га.

 

Сатуулардын эң мыкты динамикасы да азык-түлүккө (акча менен алганда 17,2%га өсүш, 11,4 млрд долларга чейин) жана азык-түлүк эмес айыл чарба продукциясына таандык (9,1%га өсүш, 0,62 млрд долларга чейин). Аталган товарлардын арасында кантты (12 эсе), канаттуулардын этин жана субазыктарын (2,7 эсе), күн караманы (2 эсе), күн карама майын (42,3%га) жана буудайды (9,3%га) экспорттук сатуулар көбөйгөн.​