Sign In
ЕАЭБде дары-дармектердин коопсуздугун баалоого карата талаптар деталдаштырылды

ЕАЭБде дары-дармектердин коопсуздугун баалоого карата талаптар деталдаштырылды

22.12.20

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы 22-декабрда токсикокинетиканы изилдөө жана дары-дармек препараттарын токсикологиялык изилдөөлөрдө тутумдук таасирди баалоо боюнча колдонмону бекитти. Документ 2021-жылдын июль айында күчүнө кирмекчи.

Колдонмо дары-дармектердин токсикокинетикалык параметрлерин пландаштыруу, өткөрүү жана баалоо боюнча көрсөтмөлөрдү камтыйт. Документте аракеттенүүчү заттын организмде түзүлүүчү концентрацияларын баалоо, аталган концентрация менен жалпы эле организмге же сезимтал бута органдарга мүмкүн болгон уулуу таасирдин ортосундагы көз карандылыкты аныктоо боюнча көрсөтмөлөр камтылган. Колдонмо дары-дармектердин жаңы молекулаларын, ошондой эле, алар жаңы көрсөтмөлөр боюнча колдонула баштаган учурда же аларда буга чейин белгисиз болгон уулуу таасир аныкталган учурда, белгилүү молекулаларды изилдөөдө да колдонулушу зарыл.

Колдонмодо келтирилген изилдөөлөрдү пландаштыруу жана жүргүзүү боюнча көрсөтмөлөр дары-дармек препаратын дозалоонун коопсуз режимдерин тандоо, дары-дармек препараты дозасынан ашыкча кабыл алган учурда жардам көрсөтүүнүн оптималдуу стратегиясын аныктоо үчүн зарыл болгон маалыматтарды алууга мүмкүндүк берет.

Документ дары-дармек препаратынын коопсуздугун жана ал адамда пайда кылышы мүмкүн болгон потенциалдуу жагымсыз реакцияларды баалоону жүргүзүүдө Евразия экономикалык бирлигинин мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдары тарабынан коюлуучу талаптардын көлөмүндөгү айырмачылыктарды жоюуга мүмкүндүк берет. Ошондой эле, ал ЕАЭБ өлкөлөрүндө жаңы дары-дармектердин же катталган препараттардын жаңы жагымсыз таасирлери аныкталган учурда алардын өндүрүүчүлөрү тарабынан токсикологиялык изилдөөлөрдүн кайталанышын жокко чыгарат.​