Sign In
ЕАЭБде фармацевтикалык субстанцияларды өндүрүүгө карата мамиле шайкеш келтирилди

ЕАЭБде фармацевтикалык субстанцияларды өндүрүүгө карата мамиле шайкеш келтирилди

22.12.20

ЕЭК Коллегиясы 22-декабрда активдүү фармацевтикалык субстанцияларды иштеп чыгуу жана өндүрүү боюнча колдонмону бекитти. Документ активдүү фармацевтикалык субстанцияларды өндүрүү процессин пландаштыруу жана аларды иштеп чыгуу көлөмдөрү боюнча көрсөтмөлөрдү камтыйт. Бул өндүрүштүн критикалык баскычтарын аныктоого жана фармацевтикалык субстанциялардын сапат көрсөткүчтөрүн мыктылоого мүмкүндүк берет.

Аталган колдонмо ЕАЭБде экспорттук потенциалга ээ болгон фармацевтикалык субстанциялардын өндүрүшүн өнүктүрүүгө өбөлгө түзмөкчү. Бул Кытайда жана Индияда субстанциялардын өндүрүшү кыскарып жаткан шарттарда өзгөчө маанилүү.

Даяр дарылардын өндүрүүчүлөрү үчүн колдонмо, дары-дармек препараттарын өндүрүү үчүн эң мыкты чийки затты тандоону камсыз кылуу үчүн, фармацевтикалык субстанциялардын өндүрүүчүсүн баалоого мүмкүндүк берген инструментарийди камтыйт.

Колдонмо Бирликтин өлкөлөрүндө каттоо досьесинин "сапат" модулунун экспертизасынын аклагында өндүрүштүк процессти баалоону жүргүзүүдө фармацевтикалык субстанциялардын сапатын баалоого карата мамилени бир түргө келтирет.

Колдонмо эл аралык фармацевтикалык регуляторикада кабыл алынган ушуга окшош жөнгө салуу ченемдерин жана ICH (Дарыларды каттоого карата талаптарды шайкеш келтирүү боюнча эл аралык кеңеш) регионунун мамлекеттеринин тажрыйбасын эске алат. Колдонмону талкуулоодо жана даярдоодо ЕАЭБ өлкөлөрүнүн фармацевтика өндүрүүчүлөрү жана эксперттери гана эмес, БССУнун Европа бюросунун адистери да катышты.​