Sign In
ЕЭКте ЕАЭБге мүчө-мамлекеттердин финансы чөйрөсүндөгү мыйзамдарын шайкештөө талкууланды

ЕЭКте ЕАЭБге мүчө-мамлекеттердин финансы чөйрөсүндөгү мыйзамдарын шайкештөө талкууланды

21.10.15

20-октябрда Минскте (Беларус Республикасы) Евразия экономика комиссиясынын финансы рыноктор боюнча Коллегиясынын астындагы, ЕЭКтин экономика жана финансы боюнча Коллегия Мүчөсү (Министр) Тимур Сулеймановдун төрагалыгы алдында Консультативдик комитеттин кезектеги отурумунда, ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин финансы чөйрөсүндөгү мыйзамдарын шайкеш келтирүү талкууланды.

Отурумга ЕАЭБ өлкөлөрүнүн мамлекеттик органдарынан Консультативдик комитеттин мүчөлөрү жана Евразия экономика комиссиясынын өкүлдөрү катышты.

ЕАЭБ Келишимине ылайык, Биримдикке мүчө-мамлекеттер финансы рыногун жөнгө салуу чөйрөсүндө өздөрүнүн мыйзамдарын шайкеш келтирүү боюнча иштерди эл аралык принциптердин жана стандарттардын негизинде же мүчө-мамлекеттерде колдонулуп жаткан эң мыкты стандарттар менен практикадан кем болбогон эл аралык мыкты практиканын негизинде жүргүзөт. Ушуга байланыштуу отурумдун катышуучулары Биримдикке мүчө мамлекеттердин мыйзамдарынын шайкеш келүүсүнө баа берүүнү жүргүзүүнү чечишти: банк секторунда – банк көзөмөлү боюнча Базель комитетинин негизги принциптери; Камсыздандыруу секторунда – камсыздандыруунун негизин аныктаган принциптер болуп Камсыздандыруу көзөмөлүнүн эл аралык ассоциациясы; баалуу кагаздар рыногунда кызмат көрсөтүү секторунда – Баалуу кагаздар боюнча комиссиялардын эл аралык уюму, Экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюму.

Мындан сырткары, ЕАЭБге мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарына киргизилген өзгөрүүлөргө 2015-жылдын 1-жарым жылдыгында жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар берилген, ошондой эле аталган чөйрөдө тартып алууларды жана тоскоолдуктарды жоюу боюнча иштер кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу Биримдикке кирген мамлекеттердин маалыматтары каралган

Комиссиянын өкүлдөрү Биримдикке мүчө мамлекеттерде банк, камсыздандыруу ишин жана баалуу кагаздар рыногунда иштерди жүргүзүүгө финансы уюмдар тарабынан берилген лицензиялар боюнча маалымат базасын түзүү, жүргүзүү жана колдонуу жөнүндө айтышты.

Финансы рыногу боюнча Консультативдик комитеттин мүчөлөрү ЕАЭБ аймагында валютаны жөнгө салуу жана көзөмөлдөө маселелери боюнча Жумушчу топтун алып барган ишинин жыйынтыктарын карап чыгышты, Жумушчу топтун максаты - ЕАЭБге мүчө-мамлекеттердин валютаны жөнгө салуу жана көзөмөлдөө механизмдерин жакындатуу.

Отурумдун катышуучулары кредит баянына кирүүчү маалыматтар менен алмашуу боюнча ЕАЭБге мүчө-мамлекеттердин өз ара иш алып баруусу жөнүндө Макулдашуунун Концепциясынын долбоорун жактырышты, ошондой эле ЕАЭБге мүчө-мамлекеттердин бул чөйрөдө өз ара иш алып баруусун уюштуруу боюнча Жумушчу топтун курамын жана иш алып баруу регламентин бекитишти.

ЕЭКтин экономика жана финансы саясаты боюнча Министри Тимур Сулейменов белгилегендей, Бул Макулдашуу ЕАЭБге мүчө башка мамлекеттердин аймагында жайгашкан финансы институттарына кредиттөө маселелери боюнча ЕАЭБге мүчө-мамлекеттердин жарандары менен ишкер субъектилери үчүн басмырлабаган шарттарды түзүүгө багытталган.

Комиссиянын өкүлдөрү капиталдын эркин жүгүрүүсүн камсыз кылуу үчүн финансы рынокторунда финансы чөйрөсүндөгү шарттарды түзүү максатында, Армения Республикасынын маалыматтарды, анын ичинде купуя маалыматтарды алмашуу 2014-жылдын 23-декабрында түзүлгөн Макулдашуусуна биригүүсү жөнүндө Протоколдун долбоорунун үстүндө жүрүп жаткан иштер тууралуу маалымат беришти. Армения ЕАЭБге 2015-жылдын 2-январында киргендигине байланыштуу аталган документке кошулат.

Маалымат алмашуу жөнүндө макулдашуу, маалымат алмашуу тартибин аныктоо үчүн жана аны финансы рынок чөйрөсүндө интеграциялык процесстерди тереңдетүү максатында пайдалануу үчүн, ошондой эле финансы рыногунун катышуучуларынын укуктарын коргоо максатында, мамлекеттик органдар ортосунда купуя маалыматтарды өлкөлөр ортосунда алмашууну камсыздоо үчүн иштелип чыккан. Макулдашуунун ченемдерин ишке ашыруу финансы рыногунун катышуучуларынын, инвесторлор менен эмитенттердин укуктарын коргоо деңгээлин жогорулатууга, ЕАЭБге мүчө-мамлекеттердин финансы уюмдарынын финансылык иштеринин ачык-айкындыгын жана туруктуулугун көтөрүүгө мүмкүндүк берет.

Отурумдун жүрүшүндө Финансылык рыноктор тууралуу консультативдик комитет тууралуу жобо долбоору, каралды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык биримдиги тууралуу Келишимге кошулгандыгына байланыштуу Комитеттин жаңы курамы жактырылды.

Евразия экономикалык комиссиясынын өкүлдөрү Консультативдик комитеттин мүчөлөрүнө ЕАЭБдин аймагында аудитордук иш тууралуу келишим долбоору боюнча иштин жүрүшү жөнүндө маалымдады, аны даярдоо Биримдик аймагында аудитордук кызматтардын бирдиктүү рыногунун негиздерин түзүүгө багытталган. Армения Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын ЕАЭБ жөнүндө Келишимге кошулгандыгына байланыштуу бул макулдашууну иштеп чыгуу боюнча Жумушчу топтун курамы такталды.

Маалымат

Евразия экономикалык комиссиясына караштуу Финансылык рыноктор боюнча консультативдик комитетЕЭК Коллегиясынын 2012-жылдын 25-октябрындагы №199 Чечими менен түзүлгөн. ЕЭКтин Экономика жана финансы саясаты боюнча Коллегиясынын мүчөсү (Министр) Тимур Сулейменов Комитеттин Төрагасы.

Комитеттин ишмердүүлүгү ЕАЭБгемүчө мамлекеттердин мыкты эл аралык тажрыйбаларды эске алуу менен финансылык рыноктор чөйрөсүндө улуттук мыйзамдарын шайкеш келтирүүгө бгытталган. ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин ортосунда финансылык кызматтарды өз ара соодалашууну кеңейтүү (банктык жана камсыздандыруу секторлорунда, ошондой эле баалуу кагаздар рыногунда) Комитеттинприоритеттүү милдети.