Sign In
ЕЭКтин профилдик блоктору сыноо жүргүзүү лабораторияларынын ишмердигинин ЕАЭБ жөнүндө келишимге шайкештигин текшеришет

ЕЭКтин профилдик блоктору сыноо жүргүзүү лабораторияларынын ишмердигинин ЕАЭБ жөнүндө келишимге шайкештигин текшеришет

22.01.21

Евразия экономикалык комиссиясынын атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу боюнча блогу техникалык жөнгө салуу боюнча блок менен биргеликте техникалык жөнгө салуу чөйрөсүндөгү сыноо жүргүзүү лабораторияларынын кызмат көрсөтүүлөрүнүн рыногундагы атаандаштыктын абалын баштапкы изилдөөнүн натыйжаларын карап чыкты.


Эске сала кетсек, Евразия экономикалык бирлигинин рыногунда жүгүртүлүп жаткан товарлардын көпчүлүк бөлүгү алардын сапатынын шайкештигин баалоону талап кылат. Аталган баалоо белгиленген тартипте аккредиттелген, чарба жүргүзүүчү субъект болуп саналган жана өз кызматтарын рынок шарттарында көрсөткөн сыноо жүргүзүү лабораторияларын тартуу менен ишке ашырылат.


Учурда ЕЭК андагы атаандаштык жетишсиз деңгээлде өнүккөн, лабораториялардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн рынокторундагы демилгелүү иликтөөнүн максатка ылайыктуулугун кароодо. Комиссиянын монополияга каршы иликтөөсү ЕАЭБ жөнүндө келишим менен белгиленген (76-берене) чек ара аралык рыноктордогу атаандаштыктын эрежелерин бузууларды күбөлөндүрүшү мүмкүн болгон жагдайларды аныктоого мүмкүндүк берет: керектөөчүлөрдүн айрым категорияларын басмырлоо, монополиялык бааларды орнотуу, келишимдин пайдасыз шарттарын таңуу, ошондой эле айрым керектөөчүлөр менен келишим түзүүдөн баш тартуу жана башкалар.​