Sign In
ЕЭК Кеңеши Бирликтин товарларына жана үчүнчү өлкөлөрдүн товарларына карата КНСти алууда бирдей шарттардын түзүлүшүн жактырды

ЕЭК Кеңеши Бирликтин товарларына жана үчүнчү өлкөлөрдүн товарларына карата КНСти алууда бирдей шарттардын түзүлүшүн жактырды

IMG_3698.jpg
21.02.20

 

ЕЭК Кеңеши Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Россия Федерациясынын эркин экономикалык аймактарына (ЭСА) импорттолгон Бирликтин товарларына карата КНСти мөөнөтүн кийинкиге калтыруу менен төлөө мүмкүнчүлүгүн караштырган өзгөртүүлөрдү киргизүүнү жактырды. КНСти төлөө мөөнөтүн кийинкиге калтыруу 180 календардык күнгө берилет. 

ЭСАнын аймагына алып келинген Бирликтин товары 180 күнгө чейинки мөөнөттө сатып өткөрүлгөн учурда КНС төлөнбөйт. Мындай товарлар көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде сатып өткөрүлбөгөн учурда КНС 20% коюм боюнча алар каттоого алынган күндөн тарта 180 күндүк мөөнөт аяктаган айдан кийинки келүүчү айдын 20-числосунан калбай төлөнөт.​