Sign In
2019-жылда ЕАЭБ өлкөлөрүндө өнөр жай өндүрүшү өстү

2019-жылда ЕАЭБ өлкөлөрүндө өнөр жай өндүрүшү өстү

19.02.20

2019-жылда Евразия экономикалык бирлигинин бардык өлкөлөрүндө өнөр жай өндүрүшүнүн, аткарылган курулуш иштеринин көлөмүнүн, жүргүнчү жүгүртүмүнүн, чекене соода жүгүртүмүнүн өсүшү байкалган. Мындай маалыматтар ЕЭКтин Статистика департаменти тарабынан даярдалган  ЕАЭБдин негизги социалдык-экономикалык серебинде келтирилет.

2019-жылда ЕАЭБдеги өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 1,2 трлн АКШ долларын түзүп, 2018-жылга салыштырмалуу туруктуу баалар менен алганда 2,5%га өскөн. ЕАЭБдин өнөр жай өндүрүшүнүн түзүмүндө 2019-жылда эң жогорку салыштырма салмакты иштетүү өнөр жайы ээледи – 63,1%.

2019-жылда ЕАЭБ мамлекеттеринин айыл чарба продукциясынын өндүрүшү 120 млрд АКШ долларын түзгөн жана 2018-жылга салыштырмалуу 3,4%га өскөн.

ЕАЭБ мамлекеттеринде 2019-жылда аткарылган курулуш иштеринин көлөмү 159,8 млрд АКШ долларын түздү, бул туруктуу баалар менен алганда 2018-жылга салыштырмалуу 1,5%га жогору. 2019-жылы ЕАЭБ өлкөлөрүндө 97,9 млн чарчы метр жалпы турак жай аянты пайдаланууга киргизилген, бул 2018-жылга салыштырмалуу 4,2 млн чарчы метрге, же 4,4%га көп.

2019-жылда ЕАЭБ мамлекеттеринин транспорту менен ташуулар 12 997,8 млн тоннаны түзгөн жана 2018-жылга салыштырмалуу 1,9%га өскөн. Жүк ташуулардын көлөмү (куур транспортунан сырткары) 2,3%га өсүү менен 11 440,8 млн тоннаны түзгөн.

2019-жылда жүргүнчүлөрдү ташуулардын көлөмү 38,5 млрд адамды түздү, бул 2018-жылга салыштырмалуу 1,8%га көп. ЕАЭБ мамлекеттеринин жүргүнчү жүгүртүмү бир жылдын ичинде 6,5%га өсүп, 908,9 млрд жүргүнчү-километрди түздү.

2019-жылда ЕАЭБ мамлекеттеринин чекене соодасынын көлөмү 580,1 млрд АКШ долларын түздү. 2018-жылдын ушундай эле мезгил аралыгына салыштырмалуу чекене сооданын көлөмү салыштырма бааларда 2%га өскөн.

ЕАЭБ мамлекеттеринин товарлары менен өз ара сооданын көлөмү 2019-жылда 55,3 млрд АКШ долларын, же 2018-жылдын деңгээлине карата 100,2% түздү. ЕАЭБ мамлекеттеринин өз ара соодасынын түзүмүндө эң жогорку салыштырма салмакты минералдык заттар ээлейт – 25,7%, машиналарды, жабдууларды жана транспорт каражаттарын жеткирүүлөр – 19,8%, азык-түлүк товарларын жана айыл чарба чийки затын жеткирүүлөр – 15,6%, ошондой эле металлдарды жана алардан жасалган буюмдарды жеткирүүлөр – 12,9%.​