Sign In
EЭК ЮНКТАД жылдык сессияларынын аянтчасында атаандаштыкты коргоо боюнча регионалдык уюмдардын тажрыйбасын үйрөнүүгө чакырды

EЭК ЮНКТАД жылдык сессияларынын аянтчасында атаандаштыкты коргоо боюнча регионалдык уюмдардын тажрыйбасын үйрөнүүгө чакырды

20.10.20
Евразия экономикалык бирлигине аймактык атаандаштык ченемдерин киргизүүнүн максаттары жана Евразия экономикалык комиссиясынын атаандаштык жана монополияга каршы мыйзамдарды колдонуу жаатында беш жыл ичиндеги ишинин жыйынтыктары туурасында ЕЭКтин атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу блогунун өкүлү Арман Шаккалиев БУУнун Атаандаштык жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча онлайн режиминде өткөн VIII конференциясында айтып берди.

Баяндамачынын айтымында, акыркы жылдары ЭКӨУ жана ЮНКТАД аймактык уюмдар боюнча бир топ изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн, алардын негизинде аз гана сандагы  уюмдар атаандаштык чөйрөсүндө улуттуктан жогорку  ыйгарым укуктарды колдонушат деген тыянак чыгарууга болот, Арман Шаккалиев белгилегендей, ал эми айрымдарында андайлар таптакыр жок. Бул көйгөйлөрдү талкуулоо жана аларды чечүү жолдорун издөө үчүн EЭК өкүлү ЮНКТАДдын өкмөттөр аралык эксперттер тобунун жылдык сессияларынын аянтчасын пайдаланууну сунуштады.

"Натыйжалуу регионалдык кызматташтык мындай кызматташуунун натыйжаларына өз ара кызыкчылыксыз, өз ара ишенимсиз жана купуя жана башка маанилүү маалыматтарды коргоонун кепилдиктерисиз мүмкүн эмес", - деп белгиледи ЕЭК өкүлү.​​