Sign In
ЕЭК ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдүн Өкмөттөрү менен биргеликте Биримдиктин мүчө мамлекеттеринин эмгекчилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндөгү келишимдин долбоорунун үстүндө иштөөнү улантмакчы

ЕЭК ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдүн Өкмөттөрү менен биргеликте Биримдиктин мүчө мамлекеттеринин эмгекчилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндөгү келишимдин долбоорунун үстүндө иштөөнү улантмакчы

15.10.15

14-октябрда ЕЭК Кеңешинин отурумунда Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) мүчө мамлекеттеринин эмгекчилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндө келишимдин долбоорун талкуулоонун жыйынтыгы боюнча, Комиссиянын Коллегиясына жана ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин Өкмөттөрүнө бул документтин үстүндө иштөө тапшырмасы берилди.

ЕЭК Кеңешинин мүчөлөрү төмөнкүдөй маселелерди карап чыгышты: пенсия төлөп берүү боюнча мамлекеттердин жоопкерчилиги; 1992-жылдын 13-мартына чейинки жана андан кийинки, жана ошондой эле Пенсиялык камсыздоо жөнүндө келишим күчүнө киргенден кийинки топтолгон эмгек стажы үчүн пенсия төлөп берүү.

Документти жеткире иштеп чыгууда төмөнкүдөй жоболор эске алынат:

- 1992-жылдын 13-мартына чейин, мурдагы СССРдин аймагында топтолгон эмгек стажы үчүн пенсияны жаран жашаган мамлекет чегерет жана төлөп берет;

- 1992-жылдын 13-мартынан кийин жана ЕАЭБдин мүчө мамлекеттеринин эмгекчилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндө келишим күчүнө киргенге чейин топтолгон эмгек стажы үчүн пенсиялар мүчө мамлекеттеринин мыйзамдарына жана эл аралык келишимдерге ылайык, анын ичинде КМШ мүчө өлкөлөрүнүн жарандарынын пенсиялык камсыздоо жаатында укуктарынын кепилдиктери жөнүндө 1992-жылдын 13-мартындагы макулдашуусуна ылайык чегерилет жана төлөнөт.

- ЕАЭБдин мүчө-мамлекеттеринин эмгекчилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндө келишим күчүнө киргенден кийин топтолгон эмгек стажы үчүн пенсияны жаран тийиштүү эмгек стажын кайсыл мүчө мамлекеттин аймагында топтогон болсо, ошол мамлекет чегерип жана төлөп берет. Бул учурда эмгекчилердин пенсиялык укуктары иш орундарын берген мамлекеттин жарандары менен бирдей шартта жана тартипте түзүлүп жана ишке ашырылат;

- пенсияларды төлөп берүү эмгекчи жашаган жеринен көзкарандысыз жүргүзүлөт. Бул жобо күчүнө кириши үчүн Армения Республикасы үчүн өткөөл мезгил жөнүндө чечим кабыл алынган.

Евразиялык интеграциянын натыйжалуу жана шайкеш өнүгүүсү төрт "эркиндиктин" - товарлардын, тейлөөлөрдүн, капиталдардын жана жумушчу күчтүн эркин ташылуусун камсыздоого негизделет. Бул багыттардын ар бири боюнча ЕЭК тоскоолдуктардыжоюу боюнча иштерди жүргүзүүдө. ЕАЭБдин мүчө мамлекеттеринин аймагында жумушчу күчтүн эркин ташылуусу үчүн, Биримдиктин башка мүчө өлкөлөрүндө иштөөдө пенсиялык камсыздоо маселелеринин жөнгө салынбагандыгы алгылыктуу тоскоолдуктардын бири болууда.

ЕАЭБ жөнүндө келишимде мүчө мамлекеттердин эмгекчилерин жана алардын үй-бүлөлөрүн пенсиялык камсыздоо маселелерин жөнгө салуу максатында Биримдиктин мүчө мамлекеттеринин ортосунда эл аралык келишим иштеп чыгаруу каралган. 2014-жылдын апрель айында ЕЭК Кеңешинин отурумунда Евразия экономикалык биримдигинин мүчө мамлекеттеринин эмгекчилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндө келишиминин долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө тапшырма берилген. Бул иш Евразия экономикалык комиссиясы тарабынан ЕАЭБдин мүчө өлкөлөрү менен тыгыз кызматташтыкта жүргүзүлүүдө.

Бул документ эмгекчилер эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүүсүнүн ар кандай мезгилдеринде, анын ичинде мурдагы СССРдин курамындагы мамлекеттердин аймактарында топтогон эмгек стажынын эсептелишине жана пенсиянын экспорттолушуна байланыштуу маселелерди чечүүгө мүмкүндүк берет. Келишимди иштеп чыгаруунун негизги максаты - пенсиялык камсыздоо жаатында бирдей укуктарды жана кепилдиктерди камсыздоо, Биримдиктин бүтүндөй аймагында ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин эмгекчилеринин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн пенсиялык укуктарын коргоо. ЕАЭБдин мүчө мамлекеттеринин эмгекчилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндө келишимин жүзөгө ашыруу, эмгекчилер Биримдиктин аймагында топтогон эмгек стажын сактап калуусуна жана пенсияга чыкканда тийиштүү пенсиялык камсыздоо алууга мүмкүндүк берет.

Эске сала кетсек, 13-октябрда Астанада ЕЭКтин Экономика жана каржы саясаты боюнча Министри Тимур Сулейменовдун жетекчилиги алдында жана ЕАЭБдин мүчө мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын жетекчилеринин орун басарларынын катышуусу менен өткөн отурумда Келишимдин долбоорунун жоболору макулдашылган. Макулдашууга ылайык, Евразия экономикалык биримдигинин мүчө мамлекеттеринин эмгекчилеринин пенсиялык укуктары иш орундарын берген мамлекеттин жарандары менен бирдей шартта жана тартипте ишке ашырылат. Ошондой эле, пенсияларды төлөп берүү эмгекчи жашаган жеринен көзкарандысыз жүргүзүлөт.

ЕЭК Кеңешинин 2015-жылдын 28-апрелиндеги №7 тапшырмасын аткаруу максатында, документти жеткире иштеп чыгаруунун алкагында, Биримдиктин мүчө мамлекеттеринин социалдык блокту жетектеген вице-премьерлеринин деңгээлинде консультациялар өткөрүлгөн.

Маалымат:

Евразия экономикалык биримдигинин эмгекчилерин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн пенсиялык камсыздоо жөнүндө келишимдиндолбоору 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимдин 98-беренесинин 3-пунктуна ылайык, ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин эмгекчилерин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн пенсиялык камсыздоону жөнгө салуу максатында иштеп чыгарылууда.

Келишимдин долбоорун иштеп чыгарууда мүчө мамлекеттер Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2014-жылдын 12-ноябрындагы №103 чечими менен жактырылган Пенсиялык камсыздоо жаатындагы кызматташтык жөнүндө эл аралык келишимдин концепциясын жетекчиликке алууда.