Sign In
GMPга шайкештикке текшерүүлөр аралыктан жүргүзүлөт

GMPга шайкештикке текшерүүлөр аралыктан жүргүзүлөт

20.02.21

Бирликтин укуктук порталында Комиссиянын Кеңешинин 2016-жылдын 3-ноябрындагы № 83 чечими менен бекитилген, Фармацевтикалык текшерүүлөрдү жүргүзүү эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Комиссиянын Кеңешинин 2021-жылдын 8-февралындагы чечими жарыяланды.

Чечим дары-дармек препараттарын өндүрүүчүлөрдүн Бирликтин GMP талаптарына шайкештигин, аянтчага текшерүүчү топ чыкпастан, инспекторлордун видео- жана аудио катышуу каражаттарын колдонуу менен, аралыктан текшерүү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн белгилейт. Чечим 2021-жылдын 1-январынан тартып келип чыккан бардык укуктук мамилелерге тиешелүү, жана муну менен дүйнөдө жаңы коронавирус инфекциясынын жайылышынан улам келип чыккан жагымсыз эпидемиологиялык кырдаалда фармацевтикалык инспекциянын жол-жоболорун үзгүлтүккө учуратпоого мүмкүндүк берет.

Аралыктан текшерүүлөрдү киргизүү мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдарынын ишин контролдоо жана көзөмөлдөө чөйрөсүндө телекоммуникациялык технологияларды жайылтуудагы, фармацевтикалык инспектораттардын жана фармацевтикалык өндүрүүчүлөрдүн текшерүү ишин жүзөгө ашыруу үчүн чыгымдарды оптималдаштыруудагы маанилүү кадам болуп саналат.Маалымат

Бирликтин GMP талаптары ушул сыяктуу европалык талаптарга шайкеш келтирилген, жана фармацевтикалык продукцияны (фармацевтикалык субстанцияларды жана дары-дармек препараттарын) өнөр жай масштабында алардын сапатынын көрсөтүлгөн параметрлеринин чегинде туруктуу өндүрүштү камсыз кылууну болжойт. Өндүрүштүн GMP талаптарына шайкештигин тастыктоо фармацевтикалык өндүрүүчүнүн Бирликтин рыногуна чыгуусу үчүн милдеттүү шарттардын бири болуп саналат.​