Sign In
ЕЭКте айыл чарбасындагы биргелешкен илимий изилдөөлөрдүн тартиби иштелип чыгарылды

ЕЭКте айыл чарбасындагы биргелешкен илимий изилдөөлөрдүн тартиби иштелип чыгарылды

02.03.17

Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясы Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) мүчө мамлекеттеринин агроөнөр жай комплекси чөйрөсүндөгү Биргелешкен илимий-изилдөөлөрдү жана тажрыйбалык-конструктордук иштерди (ИИТКИ) уюштуруу тартибин жактырды.  Ушул жылы бул документ биримдик өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары тарабынан бекитилүүсү пландаштырылат.

Тартип ЕЭК Комиссиясы тарабынан Биримдик өлкөлөрүнүн айыл чарба чөйрөсүндөгү илимий жана инновациялык потенциалын натыйжалуу колдонуу, кызматташтыгын бекемдөө үчүн иштелип чыгарылган. Документ биргелешкен ИИТКИлерге талаптарды, катышуучулардын жана аткаруучулардын иштерин жана жоопкерчиликтерин, иштин этаптарын, каржылоонун булактарын жана схемаларын регламенттейт.

Биримдик мамлекеттеринин агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү үчүн кызыкчылыктарды билдирген илимий изилдөөлөр биргелешкен ИИТКИ болуп саналат. Алар макулдашылган тематиканын негизинде ишке ашырылып, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүүнү жана жүзөгө ашырууну инновациялык өнүктүрүүгө багытталган. Алардын максаты - азык-түлүк коопсуздугун, тамак-аш рынокторунун тең салмактуулугун камсыздоо, биримдик өлкөлөрүнүн айыл чарбасынын натыйжалуулугун жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн, аларда био ар түрдүүлүктү жана экологиялык тең салмактуулукту сактоо.

Биргелешкен изилдөөлөрдө ЕАЭБтин экиден кем эмес өлкөсү катышышы керек. ЕЭК Комиссиясы биргелешкен ИИТКИ аткарууга катышуу туурасында мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнө же алар тарабынан ыйгарым укуктуу болуп дайындалган органдарга сурам жөнөтөт. Биримдик өлкөлөрүнүн өкмөттөрү же ыйгарым укуктуу органдар сурамды алгандан кийин 30 күндүк мөөнөттө ЕЭК Комиссиясын биргелешкен илимий изилдөөлөргө катышуу мүмкүнчүлүгү же аны аткарууга кызыкдарлыгы туурасында маалымдайт.

ИИТКИ тизмеси мүчө мамлекеттердин сунуштарынын негизинде беш жылдык мөөнөткө түзүлөт жана ЕЭК Комиссиясы тарабынан бекитилет. Ошол эле учурда айыл чарба тармагын өнүктүрүүнүн улуттук приоритеттери, агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча Биримдиктин максаттары жана милдеттери, ошондой эле мүчө мамлекеттердин агроөнөр жай комплекс чөйрөсүндө мамлекеттер 

аралык илимий-техникалык жана инновациялык саясатынын приоритеттери эске алынат.
Биргелешкен ИИТКИ тапшырыкчылары мүчө мамлекеттердин мамлекеттик бийлик органдары жана илимдер академиялары болушу мүмкүн. Биргелешкен ИИТКИ аткаруу мөөнөтү беш жыл менен чектелет.

“Бул документти иштеп чыгуунун актуалдуулугу илимдин эң мыкты жетишкендиктерин жана алдыңкы тажрыйбаны, технологиялардын жана инновациялардын трансферин колдонуунун негизинде ЕАЭБ өлкөлөрүнүн агрардык тармагын техникалык-технологиялык жактан модернизациялоо зарылчылыгы менен шартталган, - деп белгиледи ЕЭКтин өнөр жай жана агроөнөр жай комплекси боюнча Коллегия мүчөсү (министр) Сергей Сидорский. - Буга байланыштуу АӨКти илимий жана инновациялык жактан өнүктүрүү макулдашылган агроөнөр жай саясатынын негизги багыттарынын бири катары аныкталган”.

ЕЭК министринин сөзү боюнча, агроөнөр жай комплексин (АӨК) өнүктүрүүнүн эң артыкчылыктуу багыттарын илимий иштеп чыгуу максатында, 14 артыкчылыктуу тематикалардын тизмеси иштелип чыгарылган, анын ичинде өсүмдүк өстүрүү, мал багуу, балык өстүрүү, ветеринария ж.б. Алар боюнча тараптар жүргүзүп жаткан изилдөөлөрдүн реестри түзүлөт, ага Биримдик өлкөлөрүнүн 50 илимий уюмдары тарабынан жүргүзүлүп жаткан 150 ашык изилдөөлөр кирет. 

Тартипти кабыл алуу Биримдикте АӨК чөйрөсүндө келечектүү биргелешкен изилдөөлөрдү жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгүн камсыздайт. Бул ЕАЭБ өлкөлөрүнө илимий потенциалды колдонуунун эффективдүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатууга, изилдөөлөрдүн кайталануусун болтурбоого жана АӨК чөйрөсүндөгү илимий жана инновациялык ишмердүүлүктөгү кооперацияны өстүрүүгө мүмкүндүк берет.