Sign In
ЖЕЭК Евразиялык экономикалык интеграцияны өнүктүрүүнүн 2025-жылга чейинки стратегиясын жалпысынан жактырды

ЖЕЭК Евразиялык экономикалык интеграцияны өнүктүрүүнүн 2025-жылга чейинки стратегиясын жалпысынан жактырды

19.05.20

Бирликтин өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнө Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин бетме-бет өткөрүү пландашытырылып жаткан кийинки отурумуна документтин кем жерлерин иштеп чыгуу тапшырылды.


Стратегиялык багыттар жалпы (концептуалдык) жоболордон жана 11 тутумдук блокторго топтолгон жана Евразия экономикалык бирлигинин алкагында интеграциялык процесстерди андан ары өнүктүрүү жөнүндө декларациянын жоболорун ачып көрсөткөн 330 чара жана механизмдерден турат.


ЕЭК Коллегиясынын Төрагасы Михаил Мясникович саммитте баса белгилеп өткөндөй, документте ырааттуулук сакталат, ошондой эле эл аралык тажрыйбаны жана Бирликтин мамлекет башчыларынын тапшырмалары эске алынат.


"Стратегиялар-2025 долбоору биздин Бирликтин өзүн-өзү камсыз кылуусун жана мүчө мамлекеттердин экономикалык өсүшүн жогорулатууга багытталган,
 – деди Михаил Мясникович. – Документте тоскоолдуктарсыз, алып коюуларсыз жана чектөөлөрсүз жалпы рынокторду түзүүнү аягына чыгаруу механизмдери бекитилген, жаңы багыттарды, биргелешкен инновациялык жана инвестициялык ишмердикти өнүктүрүү боюнча мамилелер түзүлгөн. Атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү жогорку болгон продукцияны жаратуу, Бирликтин экономикасын жаңы технологиялык тартиптин негизинде өнүкүтүрүү үчүн багыттар аныкталган. Ошондой эле, аталган чаралар ЕАЭБдин дүйнөлүк соодадагы үлүшүн көбөйтүүгө арналган".


Документте Евразия өнүктүрүү банкынын, Евразия стабилдештирүү жана өнүктүрүү фондунун жана "Астана" Эл аралык каржы борборунун потенциалын пайдалануу каралган. Стратегиялык багыттар санариптик мейкиндикти түзүүгө жана санариптик инфраструктураны кеңейтүүгө басым жасайт. Дагы бир вектор – Бирликтин үчүнчү өлкөлөр менен соода мамилелеринин чөйрөсүн андан ары кеңейтүү, ал эми бул, протекционизмдин болжолдонгон өсүшүн эске алуу менен, өзгөчө маанилүү болуп саналат.


"Стратегиялык багыттардын долбоорунун жаңылыгы – анын бир катар жоболорунда биздин жарандардын жашоо сапатын жогорулатуу каралгандыгы"
, – деди ЕЭК Коллегиясынын Төрагасы.


Михаил Мясникович, бул маселени кароо "өзгөчө тарыхый мааниге ээ" деп баса белгилөө менен, стратегиялык багыттарды ишке ашыруунун алкагында интеграциялык күн тартибин жана улуттук өнүктүрүү пландарын жана программаларын шайкеш келтирүү максатка ылайыктуу деп кошумчалады.


Документти толук масштабдуу ишке ашыруу Бирликтин органдарынын, анын ичинде ЕЭКтин, ЕАЭБ өлкөлөрүнүн улуттук өкмөттөрү менен биргелешкен ишинин жаңы формаларын түзүүнү караштырат. Стратегиялык пландоо тутумун жайылтуу, интеграциянын жаңы чөйрөлөрүн өнүктүрүү, техникалык жана бажылык жөнгө салуунун натыйжалуулугун жогорулатуу ЕЭКтин жана ыйгарым укуктуу улуттук ведомстволордун бир кыйла интенсивдүү өз ара аракеттенүүсүн жана ЕАЭБ ИМТнин толук масштабдуу иштөөсүн талап кылат, аны киргизүүнү аягына чыгаруу үчүн Бирликтин өлкөлөрүндө тийиштүү маалымат базаларына жетимдүүлүктү камсыз кылуу зарыл.


Чаралардын жана механизмдердин тизмеги ЕАЭБ мамлекеттеринин интеграциясынын андан аркы өнүгүүсүнүн "жол картасы" болуп саналат, анын аткарылышы 13 эл аралык келишимди, ЕАЭБдин 60тан ашуун ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгууну жана аларга кол коюну, Бирлик жөнүндө келишимге дээрлик 25 өзгөртүүнү жана толуктоолорду, ошондой эле ЕАЭБдин мүчө мамлекеттеринин улуттук мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караштырат.


Стратегиялык багыттар 2025-жылга чейин баскычтар боюнча ишке ашырылмакчы. Алардын аткарылышына жалпы мониторинг Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы тарабынан жүргүзүлмөкчү.​