Sign In
Беларуста кантка болгон бааларды мамлекеттик жөнгө салуунун мөөнөтү узартылды

Беларуста кантка болгон бааларды мамлекеттик жөнгө салуунун мөөнөтү узартылды

18.03.20

ЕЭК Коллегиясы Беларуста ак кристалл кантына бааларды мамлекеттик жөнгө салуунун мөөнөтүн 2020-жылдын 31-мартынан 31-декабрына чейин узартылышын макулдашты.

Буга чейин ЕАЭБ жөнүндө келишимге ылайык Беларусь Республикасында 1-январдан 30-мартка чейин мамлекеттик жөнгө салуу киргизилген эле. Беларуста өндүрүлгөн (алып келинген) жана сатылган кантка карата чектик минималдуу баалар, ошондой эле өндүрүүчүнүн (импорттоочунун) сатуу баасына кошулуучу 15% өлчөмүндөгү чектик максималдуу соода үстөктөрү белгиленди.

Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүндө жана дүйнөлүк рынокто канттын ашыкча өндүрүлүшүнүн натыйжасында Беларуста кант тармагындагы уюмдардын натыйжалуулугунун начарлашы бааны мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү үчүн негиз болду.

Бул чаранын киргизилиши Беларустун ички рыногундагы баалардын диспаритетинин аталган өнүмгө терс таасирин жоюуга жана белорус өндүрүүчүлөрүнүн кантын сатуу боюнча жагдайды стабилдештирүүгө мүмкүндүк берди.

Комиссиянын Коллегиясынын чечими бул экономикалык таасирди бекемдөөгө жардам берет.

Беларусь Республикасында кантка болгон баалары убактылуу мамлекеттик жөнгө салуунун киргизилиши башка мүчө мамлекеттердин ишканаларынын аталган өлкөнүн рыногуна киришине жолто болбошун, ошондой эле жалпы эле рыноктогу субъектилердин азайышына алып келбешин белгилей кетүү керек.​