Sign In
ЕЭК министри Тимур Жаксылыков: "Жөнгө салуучу таасирди баалоо ЕАЭБдин улуттан жогорку жөнгө салуусун түзүүдө бизнестин добушун угууга мүмкүндүк берет"

ЕЭК министри Тимур Жаксылыков: "Жөнгө салуучу таасирди баалоо ЕАЭБдин улуттан жогорку жөнгө салуусун түзүүдө бизнестин добушун угууга мүмкүндүк берет"

18.03.20

ЕЭК Коллегиясы Комиссиянын 2019-жылдагы чечимдеринин долбоорлорунун жөнгө салуучу таасирин баалоонун (ЖТБ) жүргүзүлүшүнө мониторинг жөнүндө ар жылдык отчётту карап чыкты.

2019-жылда ЕЭКтин чечимдеринин долбоорлоруна карата ЖТБ жөнүндө оң корутундулардын үлүшү мониторинг жүргүзүлүп келген беш жылдык мезгилдин ичинде максималдуу деңгээлге жетти – 86,5%. Бул жагдай ЕЭКтин ишкердик ишмердикти жүргүзүү шарттарын жеңилдетүүгө арналган ишинин жалпы багытталышын тастыктайт.

Ошондой эле, отчётто 2019-жылы ЖТБны мыктылоонун алкагында Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнүн демилгеси боюнча бул жол-жобону ЕАЭБдин алкагындагы бизнеске таасир тийгизген эл аралык келишимдердин долбоорлоруна карата жүргүзүү үчүн уюштуруучулук мүмкүнчүлүктү түзүүнүн аяктагандыгы тууралуу айтылат.

Мындан сырткары, отчётто ЕЭКтин кабыл алган чечимдеринин иш жүзүндөгү таасирин баалоо боюнча Комиссия тарабынан ишке ашырылган пилоттук долбоордун натыйжалары жөнүндө маалымат көрсөтүлгөн, аны ишке ашыруу ЕАЭБдин алкагындагы улуттан жогорку жөнгө салуунун бүткүл жашоо циклинин бизнести алып баруу шарттарына таасирин баскычтар боюнча баалоого киришүүгө мүмкүндүк берди.

"Коомдук талкуулоонун жүршүндө келип түшкөн сунуштардын өткөн жылда катталган 80 пайыздык өсүшү ишкердик субъектилеринин ЖТБда катышуусунун күчөшүнүн жана бул жол-жобого ЕАЭБ өлкөлөрүнүн бизнесинин суроо-талабынын деңгээлинин жогорулашынын көрсөткүчү болуп саналат", – деп белгиледи ЕЭКтин экономика жана каржы саясаты боюнча министри Тимур Жаксылыков.

ЖТБнын жүргүзүлүшүнө мониторинг жөнүндө Комиссиянын Коллегиясы тарабынан жактырылган ар жылдык отчёт ЕЭК Кеңешинин кароосуна көрсөтүлмөкчү, андан кийин аны Бирликтин өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары талкуулашат.

Маалымат
ЕЭКтин чечимдеринин долбоорлорунун жөнгө салуучу таасирин баалоо (ЖТБ) – бул Бирликте ишкердик ишмердикти жүргүзүү шарттарына алардын таасирин баалоо.
ЖТБ жол-жобосу эки баскычтан турат: учурдагы баалоо – ЕЭКтин чечиминин долбоорун Бирликтин сайтында 30 календардык күндөн кем эмес мөөнөттүн ичинде коомдук талкуулоо; жыйынтыктоочу баалоо – ЖТБ жөнүндө корутундунун ЕЭКтин атайын түзүлгөн жумушчу тобу тарабынан даярдалышы.​