Sign In
ЕЭКте академиялык мобилдүүлүк жаатында аянтча түзүү сунушталды

ЕЭКте академиялык мобилдүүлүк жаатында аянтча түзүү сунушталды

18.02.21

 "Биз академиялык мобилдүүлүк жаатында платформа түзүп, АӨК жана өнөр жай тармагынан баштоону сунуштайбыз, анткени ар бир өлкөнүн экономикасын, биринчи кезекте, реалдуу сектор түзөт. Бул биздин өлкөлөрдүн студенттерине эң күчтүү адистикке ээ болгон алдыңкы ЖОЖдордо билим алуусуна мүмкүнчүлүк берет, ошондой эле Бирликтин өзүн кеңири жайылтууга салым кошот, - деп белгиледи ЕЭК министри. – Академиялык мобилдүүлүктү өнүктүрүүнүн инструменттеринин бири катары, эң прогрессивдүү жана талап кылынган адистиктер боюнча студенттерге жана мугалимдерге каржылык колдоо көрсөткөн, анын ичинде грант түрүндө жардам бере турган тийиштүү Евразиялык фондду түзүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу маанилүү деп эсептейм". 

ЕЭК министри мындай демилгени ийгиликтүү практикалык жүзөгө ашыруунун мисалдарын келтирди - жалпы европалык Erasmus+ программасы жана Германиянын академиялык алмашуу кызматы (DAAD).
 

"Биз муну гипотеза эмес, аксиома деп эсептейбиз: эгерде мамлекеттин же достук мамиледеги мамлекеттердин бирикмесинин келечекте ички жана тышкы саясатты аныктай турган башка өлкөлөрдүн жаш элиталарына таасир этүүчү куралдары жок болсо, эгерде биз студенттерибизге заманбап билим алууга жана алдыңкы технологияларды чет өлкөлөрдө жана өз өлкөлөрүндө үйрөнүүгө шарт түзбөсөк, априори биз ар дайым чет өлкөлүк өнөктөштөрдөн артта калабыз жана биздин эл аралык атаандаштык артыкчылыктарыбыз азаят", - деп белгиледи Дмитрий Ендовицкий.

Артак Камалян менен Дмитрий Ендовицкий туруктуу экономикалык өсүштү жана гүлдөп өнүгүүнү камсыз кылууда адам капиталы жана технологиялык өнүгүү негизги ролду ойной тургандыгын баса белгилешти. Бул факторлор инфраструктурага инвестициялардын көбөйүшү менен катар, батыш жана айрым чыгыш өлкөлөрүндө да өсүштүн локомотиви болгон. "Ылдамдатылган экономикалык прогрессти көрсөткөн өлкөлөр, мисалы, Израиль, Түштүк Корея, ЕБ өлкөлөрү билим берүү жана илим тармагына олуттуу инвестицияларды жумшап жатышат. Мисалы, Израилде бул чыгымдар киши башына болжол менен 4,4 миң долларды, Германияда - 3,5 миң долларды, Түштүк Кореяда - 2,8 миң долларды түзөт. ЕАЭБ өлкөлөрүндө бул көрсөткүч Кыргызстанда 76 доллардан Россияда 620 долларга чейин жетет. Айырма, биз көрүп тургандай, айдан ачык, - деди ЕЭК министри. - Мындан тышкары, Бирликте илимий-инновациялык ишмердүүлүктө жана билим берүүдө интеграциялык процесстерди тереңдетүү өтө олуттуу мааниге ээ. Ишенимдүү инновациялык экосистеманы түзүү үчүн адамдык капиталды топтоо керек".

ЕАЭБде академиялык мобилдүүлүктү өнүктүрүүнүн зарылдыгын бизнес коомчулугунун өкүлдөрү да белгилешти. Мисалы, бизнестин кесипкөй кадрларга болгон муктаждыгын аныктоо үчүн Россиянын Соода-өнөр жай палатасы (СӨП) “Чакан жана орто ишканалар үчүн кадрдык барометрди” түзүү боюнча долбоорду ишке ашырууда. Алынган маалыматтар кадрларды даярдоону жана кайра даярдоону, ошондой эле стажировканы уюштуруу үчүн негиз болот. Бул долбоорду Бирлик өлкөлөрүндө жайылтууда ЕЭК менен СӨП ортосундагы кызматташтыктын өнүгүшү ишканаларды эң керектүү жана прогрессивдүү адистиктер боюнча квалификациялуу адистер менен камсыздоого мүмкүнчүлүк берет.

ЕАЭБде академиялык мобилдүүлүктү, анын ичинде тиешелүү евразиялык фондду өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө маселе ЕЭКте каралат. Мындай чечимди ИТК президиумунун отурумунун катышуучулары кабыл алышты. Демилгени ишке ашыруу үчүн Бирлик өлкөлөрүнүн университеттеринин, бизнесинин, ыйгарым укуктуу органдарынын өкүлдөрү менен жумушчу жолугушуулар өткөрүлөт. Укуктук мүмкүнчүлүктөрдү жана каржылоо булактарын аныктоо – чечүүнү талап кылган негизги милдеттер.​