Sign In
ЕЭК Кеңеши тиешелүү айыл чарба товарларынын тизмесин жана жана айыл чарба жана азык-түлүк товарларынын номенклатурасын жактырды

ЕЭК Кеңеши тиешелүү айыл чарба товарларынын тизмесин жана жана айыл чарба жана азык-түлүк товарларынын номенклатурасын жактырды

15.02.16

12-февралда Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңеши тиешелүү айыл чарба товарларынын тизмесин бекитти. Алар боюнча Тараптар өндүрүштү өнүктүрүү пландары менен бөлүшүп, ошондой эле макулдашкан агроөнөр жай саясатын ишке ашыруу боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу максатында жыл сайын консультацияларды өткөрүп турушат. 

Тизмеге төмөнкү товарлар киргизилди: сүт жана сүт азыктары; эт жана эт азыктары; жашылчалар, төө буурчак, жемиштер, бахча өсүмдүктөрү жана аларды кайра иштетүүнүн продукциялары; күрүч; кант; май алуучу өсүмдүктөр жана аларды кайра иштетүүнүн продукциялары; тамеки; пахта.

Биргелешип иштешүү Биримдик өлкөлөрүнө өндүрүштү жакшыртуу, өз ара жеткирүү, адистештирүү, негизги агрардык рынокторду жөнгө салуу боюнча макулдашылган чараларды өткөрүү маселелери боюнча өз ара иштерди ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.

Комиссия баа динамикасын көзөмөлдөп туруусу жана АӨК продукцияларынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнө талдоо жүргүзүүсү үчүн ЕЭК Кеңеши айыл чарба жана азык-түлүк товарларынын номенклатурасын бекитти. Номенклатура товарлардын үч тобунан туруп, ага айыл чарба чийки заттары, кайра иштетүү продукциясы жана азык-түлүк товарлары кирет.

Бааларга мониторинг жүргүзүү жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү баалоо боюнча ишмердүүлүк айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн көлөмүн жакшыртуу боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдү иштеп чыгууга багытталган. Мында Евразия экономикалык биримдиги боюнча өнөктөштөрдүн кызыкчылыктары, дүйнөлүк агроөнөржай рыногунун конъюктурасы, үчүнчү өлкөлөрдөн келген импортту алмаштыруу, кошумча наркты түзүүнүн тизмегин оптималдаштыруу, АӨКтө терең кайра иштетүүнү өнүктүрүү эске алынат.