Sign In
ЕАЭБде товарларды маркалоону киргизүүгө карата тутумдук мамилелер макулдашылды

ЕАЭБде товарларды маркалоону киргизүүгө карата тутумдук мамилелер макулдашылды

17.07.20
Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнүн премьер-министрлери продукциянын түрүнөн жана маркалоону киргизүүнүн деңгээлинен көз карандысыз – бүткүл Бирликте, бир нече мамлекеттерде же бир мамлекеттин деңгээлинде, товарларды маркалоону киргизүүгө карата тутумдук мамилелерди макулдашышты.
 

ЕӨАКтын "2018-жылдын 2-февралындагы ЕАЭБде товарларды идентификациялоо каражаттары менен маркалоо жөнүндө макулдашууну ишке ашыруунун жүрүшү жана ЕАЭБде товарларды идентификациялоо каражаттары менен маркалоону андан ары өнүктүрүү жөнүндө" тескемеси кабыл алынды.

Документте мүчө мамлекеттер тарабынан өздөрүнүн аймагында маркалоону киргизүү ниети жөнүндө билдирүүлөрдү киргизүү мөөнөтү белгиленди – маркаланбаган продукцияны жүгүртүүгө тыюу салынганга чейин тогуз айдан кеч эмес. Мындан сырткары, Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешине келечекте маркалануучу товарлардын жаңы топторуна карата  колдонулуучу маркалоо тутумунун базалык уюштуруучулук жана технологиялык моделин бекитүү тапшырылды. Ошентип, Бирликтин рыногунда улуттук маркалоо тутумдарынын ар түрдүүлүгүнө байланыштуу тоскоолдуктардын пайда болушунун алдын алууга мүмкүн болот.

Ошондой эле, ЕӨАКтын тескемеси мүчө мамлекеттердин көңүлүн маркалоодон сырткары башка контролдоо тутумдары болгон учурда, бизнеске ашыкча жүктөмдү болтурбоо зарылчылыгына бурду. Ал үчүн тийиштүү механизмдердин талаптарын улуттук деңгээлде оптималдаштыруу сунушталууда.

Өкмөттөр аралык кеңештин отурумунун жүрүшүндө тараптар Россия Федерациясынын сүт продукциясын маркалоону киргизүү жөнүндө сунушун талкуулашты жана Товарларды идентификациялоо каражаттары менен маркалоо жөнүндө келишим менен белгиленген жол-жоболордун алкагында ишти улантуу жөнүндө келишишти.

Маалымат

2019-жылдын март айында күчүнө кирген Товарларды идентификациялоо каражаттары менен маркалоо жөнүндө келишим Бирликтин аймагында товарлардын макулдашылган тобуна карата бирдиктүү маркалоону киргизүү эрежелерин аныктоочу алкактык документ болуп саналат.

Ошол эле мезгилде маркалоо чөйрөсүндө Бирликтин бир катар ченемдик укуктук актылары кабыл алынды. Бул Комиссиянын Кеңешинин аң териден жасалган кийимдерге карата маркалоону киргизүү тартибин жана талаптарды белгилеген Чечимдери (2015-жылдын 23-ноябрындагы № 70, 2015-жылдын 2-декабрындагы № 86 чечимдер); Комиссиянын Кеңешинин 2019-жылдын 8-августундагы № 72 "Бут кийим товарларын идентификациялоо каражаттары менен маркалоону киргизүү жөнүндө" чечими; Комиссиянын Кеңешинин атырларга жана атыр суусуна, жаңы шиналарга жана дөңгөлөк  алкактарына, жеңил өнөр жайдын айрым позицияларына, ошондой эле фотокамераларга жана фотожарыктарга карата маркалоону киргизүү жөнүндө чечимдери (Комиссиянын Кеңешинин 2019-жылдын 18-ноябрындагы №№ 127, 128, 129 жана 130 чечимдери).​