Sign In
Россиядагы алдыңкы батыш компанияларына ЕАЭБдин чек ара аралык рынокторундагы "оюндун шарттары" тууралуу айтып беришти

Россиядагы алдыңкы батыш компанияларына ЕАЭБдин чек ара аралык рынокторундагы "оюндун шарттары" тууралуу айтып беришти

TSR01512.JPG
17.12.20

ЕЭК мүчөлөрү Россиядагы Америкалык соода палатасы тарабынан уюштурулган иш-чарада атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу чөйрөсүндөгү укуктук негиздер, ошондой эле Евразия экономикалык комиссиясынын атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу боюнча блогунун ишиндеги приоритеттүү милдеттер тууралуу айтып беришти.

"Бизнес менен түздөн-түз диалог талкуулар, көйгөйлүү маселелерди аныктоо, атаандаштыкты коргоо үчүн чечимдерди издөө жана иштеп чыгуу үчүн мүмкүнчүлүктөдү берет", – деп эсептейт ЕЭК Коллегиясынын атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мүчөсү Арман Шаккалиев.

ЕЭК министри аталган диалогдогу өзгөчө роль бизнесте атаандаштыкка багытталган сезимди түзүүгө ажыратылат деп белгиледи. Чек ара аралык рыноктордогу атаандаштыктын жалпы эрежелерин бузуулардын алдын алууга өбөлгө түзгөн маанилүү аспап монополияга каршы комплаенс болуп саналат. Аны иштеп чыгуу жана ЕАЭБдин укугуна киргизүү кыска мөөнөттүү перспективадагы милдеттердин бири болуп саналат.

ЕЭК Коллегиясынын мүчөсүнүн айтуусу боюнча, заманбап реалияларга жараша ийкемделүү зарылчылыгы дүйнөдө санариптештирүүнүн улам өсүп бара жаткан ролу менен да шартталган. Санариптик экономика чөйрөсүндө рыноктордогу атаандаштыкка каршы иш-тажрыйбаларды жоюу маанилүү милдет болуп саналат. "Биз эл аралык тажрыйбаны, санариптик рыноктордогу укук бузууларды кароо боюнча кейстерди изилдеп чыктык. Мунун негизинде биз Гайдлайндарды, башкача айтканда, санариптик экономика чөйрөсүндө рыноктордогу атаандаштыкты коргоо мезханизмдери боюнча сунуштамаларды иштеп чыгууну көздөөдөбүз", – деп Арман Шаккалиев баса белгидеди.

Атаандаштык саясаты жана мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү саясат департаментинин директору Алия Джумабаева ЕАЭБде атаандаштыкты укуктук жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып берди. Ошондой эле, ал ЕАЭБдин атаандаштык укугуна киргизилип жаткан өзгөртүүлөр жөнүндө маалымдады, алардын катарында ЕАЭБдин чек ара аралык рынокторундагы атаандаштыктын жалпы эрежелерин бузуулардын алдын алууга багытталган жоболор бар.

Монополияга каршы жөнгө салуу департаментинин директору Алексей Сушкевич Комиссиянын укук колдонулуучу иш-тажрыйбасы, анын ичинде сот иш-тажрыйбасы тууралуу айтып берди. Ал америкалык бизнес жогорку технологиялуу товарлардын чек ара аралык рынокторунун активдүү катышуусу экендигин баса белгиледи. ЕЭК өкүлү ЕАЭБ өлкөлөрүнүн рынокторунда ири чет өлкөлүк компаниялар тарабынан колдонулган, жол берилбеген атаандаштыкка каршы иш-тажрыйбалардын конкреттүү мисалдарын келтирди.​