Sign In
ЕЭК алгачкы жолу нысапсыз атаандаштыктын белгилери боюнча иште талашты алдын ала жөнгө салуу жол-жобосун колдонду

ЕЭК алгачкы жолу нысапсыз атаандаштыктын белгилери боюнча иште талашты алдын ала жөнгө салуу жол-жобосун колдонду

17.07.19

Мындай мүмкүнчүлүк ЕЭК Кеӊеши Чек ара аралык рыноктордо атаандаштыктын жалпы эрежелерин бузуулар жөнүндө арыздарды (материалдарды) кароо тартибине киргизген өзгөртүүлөрдүн аркасында пайда болду.
2018-жылдын август айында Беларусь Республикасынын Монополияга каршы жөнгө салуу министрлиги ЕЭКке россиялык компаниянын Евразия экономикалык бирлиги (ЕАЭБ) жөнүндө келишимдин 76-беренесинин 2-пунктуна ылайык тыюу салынган нысапсыз атаандаштыктын мүмкүн болгон белгилери тууралуу арызы боюнча материалдарды жиберген.
Арызга ылайык, россиялык компания, чек ара аралык рынокто иштөө артыкчылыгынан пайдаланууну чечүү менен, Беларусь Республикасынын аймагында товардык белгиси анын белгиси менен чаташуу деӊгээлине чейин окшош болгон компания иштеп жаткандыгын айгинелеген. Ал компания Беларуста франшиза сатууга да жетишкен.
Негизи, эки компания тең өз мамлекеттеринин аймагында товардык белгилердин мыйзамдуу укук ээлери болгон жана алардын тийиштүү каттоо жөнүндө документтери болгон. Бирок россиялык компания өзүнүн товардык белгисин эртерээк каттаган.
Комиссиянын демилгеси боюнча талаштын катышуучулары Беларустун аймагында товардык белгиге өзгөчө укукту өткөрүп берүү келишимин түзүштү, ошондой эле, БР Товардык белгилердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик реестрине тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин, товардык белгини республиканын аймагында пайдаланууга өзгөчө укукту берүү жөнүндө лицензиялык макулдашуу түзүштү.
Комиссия нысапсыз атаандаштыктын кесепеттерин жоюу боюнча чараларды беларус жана россиялык компаниялар менен да, Бирликтин мамлекеттеринин монополияга каршы органдары менен да макулдашты.
«Сунушта каралган бардык чаралар толугу менен ишке ашырылгандыктан, арызды андан ары кароо токтотулду жана ал кайра чакырылгандыгына байланыштуу кайтарылып берилди, – деди ЕЭК Коллегиясынын атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мүчөсү (Министр) Серик Жумангарин. – ЕЭК алгачкы жолу «жумшак укук» аспабын колдонду – атаандаштыктын жалпы эрежелерин бузууларды жазалоо функциясын ишке ашыруусуз, башкача айтканда, чек ара аралык рыноктордогу атаандаштыкты чектеген кызмат адамдарын жана юридикалык жактарды жазалоосуз токтотуу».