Sign In
Пенсиялык камсыздоо тууралуу келишим ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин эмгекчилерине тең пенсиялык укуктарды камсыз кылат.

Пенсиялык камсыздоо тууралуу келишим ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин эмгекчилерине тең пенсиялык укуктарды камсыз кылат.

14.10.15

13-октябрда Астанада ЕЭК экономика жана каржы саясаты боюнча Коллегия Мүчөсү (Министр) Тимур Сулейменовдун төрагалыгы менен азыркы каршы пикирлерди жөнгө салуу максатында Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө мамлекеттердин эмгекчилерин Пенсиялык камсыздоо тууралуу келишимдин долбоору боюнча кеңешме болду.

Кеңешмеге Биримдикке мүчө мамлекеттердин пенсиялык камсыздоо чөйрөсүндөгү ыйгарымдуу министрликтеринин жана ведомстволордун өкүлдөрү катышышты.

Отурумдун жүрүшүндө Келишимдин долбоорунун Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин эмгекчилеринин пенсиялык укуктары ал жумушка орношуп жаткан мамлекеттин атуулдарына кандай болсо, ошондой тартипте түзүлөт жана ишке ашырылат деген жоболору макулдашылды. Мында пенсияларды төлөп берүү эмгекчилердин кайда жашаганына карабастан ишке ашырылат.

Буга чейин документти ийине чыгаруунун алкагында ЕЭК Кеңешинин 2015-жылдын 28-апрелиндеги № 7 тапшыруусун аткаруу максатында Биримдикке мүчө мамлекеттердин социалдык вице-премьерлеринин деңгээлинде консультациялар өткөрүлгөн эле.

Евразиялык интеграциянын үзүрлүү жана эриш-аркак өнүгүшү төрт «эркиндикти» камсыз кылууга негизделет: товарлардын, тейлөөлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчүнүн эркин ташылуусу. Багыттардын ар бири боюнча ЕЭК бөгөттөрдү жоюу боюнча план ченемдүү иш алып барууда. ЕАЭБ катышуучу мамлекеттеринин аймагында жумушчу күчтөрдүн эркин ташылуусуна маанилүү бөгөттөрдүн бири - Биримдикке мүчө болгон башка мамлекеттерде иштегенде пенсиялык камсыздоо маселелеринин жөнгө салынбагандыгы.

ЕАЭБ тууралуу Келишимде, Биримдикке мүчө мамлекеттердин ортосунда эл аралык өз алдынча келишимди – мүчө мамлекеттердин эмгекчилерин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн пенсиялык камсыздоо маселелерин жөнгө салуу үчүн ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин эмгекчилерин Пенсиялык камсыздоо тууралуу келишимди иштеп чыгуу каралган. 2014-жылдын апрелинде ЕЭК Кеңешинин отурумунда келишимдин долбоорун иштеп чыгууга тапшырма берилген. Бул иш Евразия экономикалык комиссиясы ЕАЭБ мүчө мамлекеттери менен тыгыз кызматташтыкта биргелешип ишке ашырылууда.

ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин эмгекчилерин Пенсиялык камсыздоо тууралуу келишим кабыл алына турган болсо, Биримдиктин өлкөлөрүнүн атуулдары ЕАЭБдин бир өлкөсүнүн атуулу болуп, ал эми эмгек стажын алган жайы – Биримдиктин башка өлкөсү болсо да, пенсия ыйгарылуусунун мамлекеттик кепилдигине ээ болушат. Эл аралык келишим күчүнө кирген соң ЕАЭБ өлкөлөрүнүн кайсынысында болсо да иштеп, эмгек стажын жана пенсиясын жоготпоого мүмкүн болот. Биримдиктин алкагында жумушчу күчүнүн эркин ташылуу жолундагы бөгөттөрдү жоюу, ЕАЭБдин мүчө мамлекеттеринин атуулдарына мобилдүүрөөк болуп, эмгек акысы жакшыраак жана социалдык жеңилдиктери көбүрөөк берилген ЕАЭБ өлкөсүндө жумуш тандоого мүмкүндүк берет.

Биримдиктин алкагында жумушчу күчүнүн эркин ташылуусун камсыз кылуу, жумуш берүүчүлөрдүн арасында - жумушчу күчү үчүн болгон атаандаштыкты да, кызматчылардын арасында - мыкты жумуш орундары үчүн атаандаштыкты да жогорулатат, бул болсо ЕАЭБдин мүчө мамлекеттеринин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн жогорулашына өбөлгө түзөт.

Маалымат:


ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин эмгекчилерин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн пенсиялык камсыздоо тууралуу Келишимдин долбоору, 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык биримдиги тууралуу Келишимдин 98-беренесинин 3-пунктуна ылайык ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин эмгекчилерин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн пенсиялык камсыздоону жөнгө салуу максатында иштелип чыгууда.

Келишимдин долбоорун иштеп чыгууда мүчө мамлекеттер Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2014-жылдын 12-ноябрындагы № 103 Чечими менен жактырылган пенсиялык камсыздоо жаатындагы кызматташуу тууралуу эл аралык келишимдин концепциясын жетекчиликке алышат.