Sign In
ЕЭК Кытайдан алып келинген мунай жана газ түтүктөрү боюнча демпингге каршы кайта иликтөөнү баштады

ЕЭК Кытайдан алып келинген мунай жана газ түтүктөрү боюнча демпингге каршы кайта иликтөөнү баштады

14.05.20

Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Ички рынокту коргоо департаменти мунай жана газ чөнөктөрүн бургулоо жана эксплуатациялоо үчүн колдонулган, КЭРден алып келинген тигишсиз болот түтүктөргө карата чаранын аракеттенүү мөөнөтүнүн аягына чыгышына байланыштуу демпингге каршы кайта иликтөөнү баштоо жөнүндө чечим кабыл алды.


"Челябинск түтүк жасоочу заводу" КАК, "Первоуральск жаңы түтүк заводу" АК, "Волжск түтүк заводу" АК, "Северск түтүк заводу" КАК, "Таганрог металлургиялык заводу" КАК, "Синара түтүк заводу" КАК, "ТМК-Казтрубпром" ЖЧШ тарабынан берилген арызды кароонун натыйжалары буга негиз болду. Өтүнмө берүүчү ишканалардын Евразия экономикалык бирлигинде (ЕАЭБ) аталган продукцияны өндүрүүдөгү үлүшү 2016-2019-жылдарда 50%дан ашуун көлөмдү түзгөн.


"Берилген маалыматтар КЭРден алып келинген мунай жана газ түтүктөрүнүн демпингдик импортун улантуу мүмкүнчүлүгүн жана демпингге каршы чараны токтоткон учурда ЕАЭБдин экономикасынын бул тармагына кайрадан зыян келүү мүмкүнчүлүгүн күбөлөндүрөт", – деп түшүндүрүштү ЕЭКтин соода блогунда.

Арызда мындай маалыматтардын болушу демпингге каршы кайта иликтөөнү жүргүзүү үчүн негиз болуп саналат.


Маалымат

Мунай жана газ чөнөктөрүн бургулоо жана эксплуатациялоо үчүн колдонулган, Кытайдан алып келинген тигишсиз болот түтүктөргө карата демпингге каршы чара ЕЭК Коллегиясынын 2015-жылдын 18-августундагы чечими менен анын бажы наркынын 12,23төн 31%на чейин белгиленген (өндүрүүчүгө жараша). Ошол эле мезгилде нарктык милдеттенмелери жактырылган өндүрүүчүлөрдүн тизмегиндеги компаниялар тарабынан даярдалган түтүктөрдү ЕАЭБдин бажы аймагына алып келүүдө демпингге каршы алым алынбайт (тийиштүү өндүрүүчүнүн ыйгарым укуктуу кызматкери тарабынан кол коюлган жана мөөр менен күбөлөндүрүлгөн сертификаты болгон шартта). Нарктык милдеттенмелер Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.; Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd., Hengyang Valin MPM Co., Ltd.; Hunting Energy Services (Wuxi) Co. Ltd.; Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd. компаниялары үчүн жактырылган. 2017-жылы акыркы өндүрүүчү тизмеден чыгарылган.​