Sign In
ЕЭК ЕАЭБ өлкөлөрүнүн экономикалык стабилдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн макроэкономикалык жана акча-насыя саясатынын чараларын кароодо

ЕЭК ЕАЭБ өлкөлөрүнүн экономикалык стабилдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн макроэкономикалык жана акча-насыя саясатынын чараларын кароодо

14.04.20
COVID-19 коронавирусунун таралышы глобалдык жеткирүүлөрдүн бузулушуна, каржы рынокторундагы туруксуздукка алып келди, экономиканын негизги секторлоруна терс таасирин тийгизди. Пандемияга байланыштуу экономикалык жагдайдын өнүгүшүнө карата болжол 2020-жылда дүйнөлүк соода 15%дан 35%га чейин кыскарышы мүмкүн экендигин көрсөтүүдө.

Катуу социалдык ыраактоо чараларын сактоо дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүнүн экономикалары үчүн ай сайын орточо алганда 2% ИДӨгө турууда, Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнүн тышкы соодасынын негизги бөлүгү туура келген Евробирлигинде экономикалык активдүүлүктүн кескин төмөндөшү, Кытайда экономикалык өсүштүн басаңдашы байкалууда. Чийки зат товарларына баалар аларга суроо-талаптын азаюусунан улам узак убакыт бою төмөн деңгээлде сакталышы мүмкүн.

ЕАЭБ мамлекеттери пандемиянын күчөшүнүн шарттарында экономикалык туруктуулукту камсыз кылууга багытталган кризиске каршы жана стабилдештирүүчү убактылуу ыкчам чараларды кабыл алып, аларды ишке ашырууда. Кризис мезгилинде өлкөлөр тарабынан колдонулуп жаткан
макроэкономикалык жана акча-насыя саясаты жаатындагы чараларды карап чыгуу сунуш кылынууда. Аларга улуттук валюталардын алмаштыруу курстарын турукташтыруу, чайкоочулук чабуулдарды бейтарапташтыруу, каржы рыногун туруксуздандыруу коркунучунан коргоо, ЕАЭБдин валюта-каржылык тутумунун коопсуздугун жана туруктуулугун камсыз кылуу кирет.

Бирликтин өлкөлөрүнүн экономикаларындагы терс тенденциялардын ордун Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрү менен экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү, ЕАЭБдин жана "Бир алкак, бир жол" долбоорунун байланышын активдештирүү аркылуу толтуруу мүмкүн. Евразиялык экономикалык интеграцияны өнүктүрүүнүн 2025-жылга чейинки стратегиялык багыттарын кабыл алуу, аларда каралган чараларды токтоосуз ишке ашыруу биринчи кезектеги милдеттерден болуп саналат.