Sign In
Электр энергиясы менен көмүрдү эми Россиядан ЕАЭБ өлкөлөрүнө чыгарууда декларациялоонун зарылчылыгы жок.

Электр энергиясы менен көмүрдү эми Россиядан ЕАЭБ өлкөлөрүнө чыгарууда декларациялоонун зарылчылыгы жок.

13.10.17

Россия Федерациясы тарабынан электр энергиясынын, көмүрдүн, минерал момунун жана Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) Тышкы экономикалык ишинин товардык номенклатурасынын (ТЭИ ТН) 27 товардык тобундагы башка позицияларга бажы декларациясынын алынып салынышы Евразия экономикалык комиссиясынын ЕАЭБ өлкөлөрү менен биргелешке ишинин натыйжасы болгон.

Мындай чечим газга, мунайга жана мунай азыктарына таркатылбайт, анткени булл товарлардын жалпы рыногун түзүү 2025-жылга каралган

ЕАЭБ жөнүндө келишимге ылайык Биримдик алкагында товарлар мүчө мамлекеттер ортосунда келиишмде каралган учурларды эске албаганда, бажы декларациясын колдонуусуз эркин жылат.

Бирок Россияда жакынкы арага чейин ЕАЭБнын ТЭИ ТНдин 27 товардыкт обунда классифкацияланган товарларды алып чыгууда аларды декларациялоо зарыл болгон.  Ошону менен бирге эле, 2016-жылы ЕАЭБдагазды, мунайды жана мунай заттарын кошпогондо, мындай товарларды өз ара сатуунун нарктык көлөмү 660,8 млн АКШ долларын түзгөн. Жалпы көлөмдүн 60% Биримдик рыногуна Россия Федерациясы сунушайт.

Евразия экономикалык комиссиясы бул тоскоолдуктарды четтетүү боюнча иштерди жүргүзгөн Анын ичинде ЕЭКтин «Ак китеп» деп аталган «ЕАЭБдагы тоскоолдуктар, алып салуулар жана чектөөлөр» баяндамасына кошо тиркелген, ЕАЭБ ички рыногундагы тоскоолдуктардын макулдашылган тизмеси камтылган.

«Биз «Ак китептен» бардык тоскоолдуктарды жоюунун үстүндө иштөөдөбүз»,-деп билдирди ЕЭКтин ички рыноктор, маалыматташтыруу ,маалыматтык-коммуникациялыкт ехнологиялар боюнча Коллегия мүчөсү(министр) Карине Минасян. – Булардын бирин четтетүү-мүчө мамлекеттерменен калган тоскоолдуктар менен андан аркы биргелешкен ишибизди активдештирүүнүн кошумча таасири. Ал эми бизнес үчүнөз ара соодадабир катар товарлардыдекаларациялоозарылчылыгынынжоктугуубактылуусыяктуу эле, финансылыкчыгымдардын да кыскарышынт үшүндүрөт».

Маалымат:

ЕЭКте ЕАЭБнын ички рынокторунун иши боюнча өз ара багыттар бөлүнгөн учурдан тартып (2016-жылдын июлунан) 14 тоскоолдук четтетилген Алардын ичинен үчөө – Комиссия тарабынан Биримдиктин укугуна кирген, актыларды аткаруу зарылчылыгы тууралуу мүчө мамлекеттердин дарегине маалымдалышы.