Sign In
ЕАЭБдин техникалык регламенттерин иштеп чыгуу планы кеңейтилди

ЕАЭБдин техникалык регламенттерин иштеп чыгуу планы кеңейтилди

16.03.20
ЕЭК Кеңеши ЕАЭБдин техникалык регламенттерин иштеп чыгуу планына өзгөртүүлөрдү киргизди Аны электротехника жана радиоэлектроника буюмдарында кооптуу заттардын колдонулушун чектөө жана эмерек продукциясына карата талаптарды конкреттештирүү боюнча позициялар менен толуктоо пландаштырылууда.


ЕАЭБдин "Электротехника жана радиоэлектроника буюмдарында кооптуу заттардын колдонулушун чектөө жөнүндө" техникалык регламентинде кооптуу заттардын контролдонуучу номенклатурасы жана буюмдарда алардын камтылышын чектөө боюнча талаптар актуалдаштырылмакчы. Техникалык регламенттин колдонулуу чөйрөсү кеңейтилет, ал электр батареяларында жана аккумуляторлордо кооптуу заттардын камтылышын чектемекчи. Алардын кеңири колдонулушу адамдын саламаттыгы жана айлана-чөйрө үчүн тобокелдиктерди жаратууда. Мындан сырткары, өзүнүн керектөөчүлүк касиеттерин жоготкон электротехника жана радиоэлектроника буюмдарын утилдештирүү боюнча талаптарды белгилөө сунушталууда.


Өзгөртүүлөрдү Беларусь Республикасы иштеп чыкмакчы. Техникалык регламентке өзгөртүүлөрдү мамлекеттик ички макулдашуу жол-жобосу 2022-жылдын IV кварталында аяктоого тийиш.


Бирликтин "Эмерек продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентине өзгөртүүлөр анын колдонулуу чөйрөсүн жана эмерек продукциясына карата талаптардын, атап айтканда, механикалык жана химиялык коопсуздугу боюнча талаптардын такталышын караштырат. Мындан сырткары, суммациялык таасирге ээ болгон химиялык заттардын тизмеги аныкталып, сыноо протоколдорунун аракеттенүү мөөнөтү белгиленүүгө тийиш.


Өзгөртүүлөрдүн иштеп чыгуучусу – Россия Федерациясы. Техникалык регламентке өзгөртүүлөрдү ЕАЭБ өлкөлөрүндө мамлекеттик ички макулдашуу жол-жобосу 2022-жылдын II кварталында аяктоого тийиш.​