Sign In
ЕАЭБде Транзитти жеңилдетүү боюнча макулдашууну түзүү пландаштырылууда

ЕАЭБде Транзитти жеңилдетүү боюнча макулдашууну түзүү пландаштырылууда

10.07.20

Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрү бажы төлөмдөрүн төлөө боюнча милдеттин аткарылышын камсыздоону көрсөтүү керек болгон учурлар үчүн товарларды транзиттөөнүн учурда ЕАЭБде аракеттенген тутумун жеңилдетүү боюнча Макулдашууну түзүүнү пландаштырышууда. Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңеши Макулдашуунун долбоорун ага кол коюу үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболорду өткөрүү үчүн мүчө мамлекеттерге жөнөтүү жөнүндө тескемени 10-июлда кабыл алды.

 

Макулдашуунун негизги максаты бажы транзитинде бажы төлөмдөрүнүн төлөнүшүн камсыз кылуунун бир кыйла жайлуу тутумун түзүү болуп саналат.

 

Документ маселелердин эки блогун жөнгө салат. Биринчи блок транзиттик ташууларды аткарууда башкы камсыздандыруу менен иштөө тажрыйбасы бар жана белгиленген критерийлерге жооп берген декларанттар үчүн жеңилдетүүлөрдү колдонуу мүмкүнчүлүгүн караштырат. Мындай декларанттар камсыздандырууну демейдегиден азыраак көлөмдө көрсөтө алышат. Сумма, бир катар шарттардын аткарылышына жараша, 20%га же 30%га азайтылышы мүмкүн.

 

Экинчи блок бажы алымдарын, салыктарды, атайын, демпингге каршы, компенсациялык алымдарды төлөө боюнча милдеттин аткарылышын камсыз кылуу ыкмаларынын бири катары кепилчиликти өнүктүрүүгө багытталган. Ал кепилдик берүүчүлөрдү улуттук кепилдик деп таануунун жалпы шарттарын аныктайт жана алар үчүн каржы кепилдигинин 10%дан 100%га чейинки өлчөмүндөгү суммага жеңилдетүүлөрдү колдонууну караштырат.

 

Камсыздандыруунун Макулдашууда каралган "жеңилдик" механизми тышкы экономикалык ишмердиктин катышуучуларына ЕАЭБдин алкагында транзиттик ташууларды ишке ашыруудагы чыгымдарды азайтууга мүмкүндүк берет.

 

Белгилей кетсек, Макулдашуу өлкөлөр жана Комиссия тарабынан эң эле мыкты иштелип чыккан документтердин бири болуп саналат. Анын үстүнөн иш Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин Тескемесине ылайык 2015-жылдан бери жүргүзүлүп келет. Учурда ал өзүнүн логикалык аягына келип жетти.