Sign In
Татьяна Валовая банктардын жыл сайын өтүүчү «XXIV Эл аралык банк конгресси» конференциясынын жүрүшүндө чыгып сүйлөдү.

Татьяна Валовая банктардын жыл сайын өтүүчү «XXIV Эл аралык банк конгресси» конференциясынын жүрүшүндө чыгып сүйлөдү.

08.06.15

5-июнда Россия Федерациясынын Борбордук банкы уюштурган банктардын жыл сайын өтүүчү «XXIV Эл аралык банк конгресси» конференциясынын алкагында Евразия экономикалык комиссиясынын Интеграциянын негизги багыттары жана макроэкономика боюнча Коллегия Мүчөсү (Министр) Татьяна Валоваянын чыгып сүйлөгөн сөзү угулду.

Татьяна Валовая банктардын конгрессинин катышуучуларына макроэкономикалык жана монетардык саясат жагындагы Европа бирлигинин тажрыйбасы жана анын Евразия экономикалык бирлигин түзүү жөнүндө Келишимде эске алынганы тууралуу айтып берди. Атап айтканда, ЕБ жана ЕАЭБда колдонулуучу монетардык саясат режимдерин салыштырма талдоо, валюталык координация, ошондой эле ЕАЭБга  мүчө мамлекеттерде валюталардын номиналдык курстарын синхрондоштуруу маселелери козголду.

«1998-жылдан бери бардык валюталардын кыймылдарынын багыты бир» – деп Татьяна Валовая баса белгиледи. «Макулдашылган өзгөрүүлөрдүн  4 ачык көрүнгөн мезгилин айтса болот: 1998-ж. каатчылык, мунайдын баасы түшкөн 2001-2002- жж.,   2008-2009-жж. дүйнөлүк каатчылык, 2014-ж. күзүнөн бери орун алып турган кырдаал. Муну менен катар ЕАЭБда товарлардын, капиталдын, кызматтардын, жумушчу күчүнүн кыймылынын жолундагы тоскоолдуктар алып салынууда. Албетте, макулдашылган валюталык саясат маселеси көтөрүлүүдө, антпесе өз ара көз карандылыктан туруксуздук келип чыгат. Биз валюта чөйрөсүндө болуп жаткан  жагдай бирдиктүү экономикалык мейкиндиктин иштөө шарттарын бузбагандай кылышыбыз керек».

Бул шарттарда Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин макроэкономикалык жана валюталык-каржылык саясат чөйрөсүндө координацияны тереңдетүү тууралуу табыштамасын аткаруунун алкагында монетардык (акча-насыя, валюта) саясатты акыл-эстүү координациялоо  болуп- Комиссиянын инфляция боюнча максаттарды таргетирлөөнү координациялоо   сунушу саналат. Бул учурдагы же перспективадагы саясат режимдерин олуттуу өзгөртпөсө да, төмөнкүлөргө жол бермекчи:

- ЕАЭБдагы бизнес мерчемдерин синхрондоштуруунун өсүшүн эске алуу менен орто жана узак мөөнөттүү пландагы бирдиктүү таргет инфляциянын салыштырганга боло турган көрсөткүчтөрүнө умтулууну билдирмекчи. Бардык  мүчө мамлекеттердеги салыштырганга боло турган көрсөткүчтөр валюталардын эки жактуу реалдуу курстарынын көбүрөөк туруктуулугун билдирет, бул болсо ЕАЭБ ичинде товарлардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн турукташтырат;

- бардыгы үчүн бирдиктүү болгон таргет борбордук (улуттук) банктардын саясат жүргүзүшүнүн ачык-айкындуулугун  колдоп, бирдиктүү улуттуктан жогорку максатты бекитүү турумунан аларга ишенимди (credibility) жогорулатат;

- бирдиктүү таргеттеги пайыздык саясат кыйла макулдашылган болупсаналат, ал капиталдын кыска мөөнөттүү алып сатарлык  агып чыгууларына жана агып кирүүлөрүнө каршы камсыздандырат.

Ошентсе да, монетардык саясаттын айрым аспектилерин координациялоо бирдиктүү валюта түзүү дегенди билдирбейт, 2015-жылы бул утопиядай сезилет.