Sign In
Евразия экономикалык комиссиясынын энергетика жана инфраструктура боюнча министри Адамкул Жунусов “РУСАРМИНФО” суроолоруна жооп берди жана Евразия биримдигинин бирдиктүү энергетикалык рыногуна Армениянын интеграциясынын деңгээлин баалады

Евразия экономикалык комиссиясынын энергетика жана инфраструктура боюнча министри Адамкул Жунусов “РУСАРМИНФО” суроолоруна жооп берди жана Евразия биримдигинин бирдиктүү энергетикалык рыногуна Армениянын интеграциясынын деңгээлин баалады

09.11.16

ЕАЭБ бирдиктүү энергетикалык рыногуна Армениянын интеграциясынын деңгээлин Сиз кандай баалайсыз? Жана өнүктүрүүнүн кандай объективдүү мүмкүнчүлүктөрү бар? 


- Азыркы учурда евразия мейкиндигинде бирдиктүү энергетикалык рынок жок, бирок ошол эле учурда энергетикалык ресурстардын жалпы рыногу тийиштүү концепциялардын, программалардын жана эл аралык келишимдердин негизинде бара-бара түзүлүүдө. 2015-жылдын 8-майында ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин башчылары тарабынан жалпы электроэнергетикалык рынокту түзүү концепциясы бекитилген, ал эми 2016-жылдын 31-майында - ЕАЭБтин жалпы газ рыногун жана мунай жана мунай өнүмдөрүнүн жалпы рыногун түзүү концепциясы бекитилген. Бул Армения үчүн, ошондой эле мүчө мамлекеттердин бардык ээлик кылуучу субъекттери үчүн атаандаштык чөйрөсүн камсыздоого мүмкүндүк берет, бул энергоресурстарга бааларды турукташтырууга жана улуттук экономикалардын энергия менен ишенимдүү камсыздалышына өбөлгө түзөт.  Энергоресурстардын жалпы рыногу иштеген шартта Армениянын компаниялары ЕАЭБтин башка өлкөлөрүнүн кампаниялары менен катар чарба бизнесин жүргүзүүгө бирдей, басмырланбаган мүмкүнчүлүктөрдү алышат.


Армения ички рынок үчүн керектүү өлчөмдөн көбүрөөк электрэнергия чыгарат.  Мындан тышкары, азыркы өндүрүлүп жаткан көлөмдү жогорулатуу мүмкүнчүлүгү бар.  Ирандын ЕАЭБ менен соода мамилелерин түзүүгө кызыгуусун эске алуу менен, Иран менен кызматташтыкты тереңдетүүнүн алкагында кошуна Иранга армян электрэнергиясынын экспортунун көлөмүн жогорулатуу мүмкүнчүлүгү ЕЭК тарабынан каралуудабы?


- Биздин оюбуз боюнча, ЕАЭБтин жалпы электрэнергетикалык рыногун түзүүнүн жыйынтыктарынын бири, ЕАЭБтин электрэнергиясынын экспортунун потенциалын жогорулатуу болот. Анткен менен бул потенциал мамлекеттер аралык электрөткөрүү линияларынын өткөрүү мүмкүнчүлүгү менен чектелген. Жагдай ЕАЭБтин башка өлкөлөрүнүн энергосистемалары менен Армениянын энергосистемасынын электр байланышы жок болгондугу менен да татаалдашкан. Анткен менен Армения-Грузия 400-киловольттук ЭӨЛ (электр өткөрүү линиялары) курулуп бүткөрүлгөндөн кийин мындай байланыш камсыздалат, бул Армениянын электрэнергетикалык компанияларына ЕАЭБтин жалпы электр энергетикалык рыногунун толук кандуу катышуусу болууга жана интеграциянын бардык потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрүн, анын ичинде электр энергиясынын транзити жана экспорту чөйрөсүндө мүмкүнчүлүктөрдү жүзөгө ашырууга өбөлгө түзөт.