Sign In
ЕАЭБ техникалык регламенттердин талаптарына жооп бербеген продукция жөнүндө маалымат алмашуу тутумун ишке киргизүүнү даярдоодо

ЕАЭБ техникалык регламенттердин талаптарына жооп бербеген продукция жөнүндө маалымат алмашуу тутумун ишке киргизүүнү даярдоодо

09.07.19
Евразия экономикалык комиссиясы (ЕЭК) Армения Республикасы, Беларусь Республикасы жана Кыргыз Республикасы менен биргеликте Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) өлкөлөрүндө техникалык регламенттердин талаптарынын аткарылышы үчүн жооптуу болгон профилдик ведомстволордун ортосунда маалымат алмашууну комплекстүү тестирлөөнү өткөрдү. Тестирлөөгө аталган өлкөлөрдө жайылтылган маалыматтык тутумдар жана ЕАЭБдин интеграцияланган маалыматтык тутуму кирди.
Маалыматтык өз ара аракеттенүүнү текшерүү ЕАЭБдин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкеш келбеген продукция тууралуу маалымдоо тутумун түзүү боюнча пилоттук долбоорду иштеп чыгуунун алкагында орун алды. Аталган тутум Бирликтин аймагында кооптуу продукцияны жүгүртүүнүн айгинеленген учурлары жөнүндө маалымдоо үчүн тийиштүү мамлекеттик кызматтардын жана ведомстволордун катышуусунда, мындай маалыматты кайсы болбосун кызыкдар тараптарга андан ары берүү менен, жалпы маалыматтык ресурстарды түзүүнү караштырат.
Долбоор техникалык регламенттердин талаптарынын сакталышына мамлекеттик контроль (көзөмөл) жүргүзүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу жана мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдарынын техникалык жөнгө салуу жаатында өз ара аракеттенүү механизмдерин тесттик режимде иштеп чыгуу максатында ишке ашырылат.
Биринчи баскычта алты техникалык регламент үчүн продукциянын талаптарга шайкешсиздиги учурларын иштеп чыгуу пландаштырылууда: «Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 004/2011), «Балдар жана өспүрүмдөр үчүн арналган продукциянын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 007/2011), «Оюнчуктардын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 008/2011), «Дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 018/2011), «Сүттүн жана сүт продукциясынын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 033/2013), «Эттин жана эт продукциясын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 034/2013).
Пилоттук долбоордун жыйынтыктары боюнча маалымдоо тутуму ЕАЭБдин башка техникалык регламенттерине карата да колдонулушу мүмкүн.

Маалымат
ЕАЭБдин ТРнин талаптарына шайкеш келбеген продукция жөнүндө маалымдоо тутумун түзүү боюнча пилоттук долбоор ЕЭК Коллегиясынын 2018-жылдын 10-майындагы № 74 Чечимине ылайык ишке ашырылууда.
Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкеш келбеген продукция жөнүндө маалымдоо тутумун түзүү боюнча пилоттук долбоорду ишке ашырууда Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдарынын жана Евразия экономикалык комиссиясынын өз ара аракеттенүүсүнүн убактылуу тартиби ЕЭК Коллегиясынын 2018-жылдын 12-ноябрындагы № 182 Чечими менен бекитилген.