Sign In
Эл аралык рейтинг агенттиктери COVID-19 пандемиясынын фонунда ЕАЭБ өлкөлөрүнүн экономикаларынын өнүгүүсү боюнча болжоолдоолорго түзөтүүлөрдү киргизишти

Эл аралык рейтинг агенттиктери COVID-19 пандемиясынын фонунда ЕАЭБ өлкөлөрүнүн экономикаларынын өнүгүүсү боюнча болжоолдоолорго түзөтүүлөрдү киргизишти

08.07.20

Эл аралык рейтинг агенттиктери 2020-жылдын экинчи кварталынын жыйынтыктары боюнча Евразия экономикалык бирлигинин мамлекеттеринин COVID-19 пандемиясынын фонунда экономикаларынын өнүгүүсү боюнча болжоолдоолорду жаңылашты.

Алсак, Moody’s Казакстан Республикасынын экономикасынын өнүгүшү боюнча болжолдоону жаңылады ("Baa3" кредиттик рейтинги оң болжолдоо менен). Жаңыланган болжолдоо 2020-жылда Brent маркасындагы мунайдын орточо баасы бир баррель үчүн 35 АКШ долларын, ал эми 2021-жылда бир баррель үчүн 45 АКШ долларын түзөт деген божомолду эске алуу менен түзүлгөн. Жаңы болжолдоого ылайык, 2020-жылда Казакстан Республикасынын экономикасы бир аз төмөндөйт (-0,5% ИДӨ), ал эми кийинки жылда 3% өсүштү көрсөтөт.

COVID-19 пандемиясы менен жагдайдын начарлашына жана мунай өндүрүү көлөмдөрүнүн кыскарышына байланыштуу Fitch Россия Федерациясынын экономикасынын өнүгүшү боюнча болжолдоону кайра карап чыкты. 2020-жылда Россиянын ИДӨсүнүн 5,8% деңгээлде төмөндөшү күтүлүүдө (буга чейинки апрель айындагы болжолдоого ылайык 5%га төмөндөө күтүлгөн). Ошол эле мезгилде жаңы болжолдоодо дүйнөлүк ИДӨнүн динамикасын баалоо өзгөрүүсүз бойдон калды (4,6%га төмөндөө).

Fitch рейтинг агенттиги Армения Республикасынын суверендик кредиттик рейтинги боюнча болжолдоону стабилдүүдөн терске өзгөрттү ("BB-" рейтинги терс болжолдоо менен).

 Агенттиктин талдоочулары COVID-19 пандемиясы, чийки зат товарларынын экспортунун азайышынан, сооданын, жеке жактардан акча которуулардын, Россия Федерациясынан тике чет элдик инвестициялардын кыскарышынан жана чек араларды муктаждуу түрдө жабууга байланыштуу туризм секторунан кирешелердин төмөндөшүнөн улам, Армениянын экономикасынын өсүү темптерине терс таасир берет деп күтүшүүдө.

Ошол эле убакта рейтинг агенттиктери Беларусь Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын суверендик кредиттик рейтингдерин тастыкташты: Fitch жана Standard&Poor's Беларустун рейтингин, ал эми Moody’s Кыргызстандын рейтингин өзгөрүүсүз калтырды.

Ошону менен бирге, агенттиктер болжолдоолор жогорку аныксыздык деңгээлине ээ, анткени COVID-19дун дүйнө өлкөлөрүнүн экономикаларына таасиринин масштабы азырынча билине элек деп баса белгилешүүдө.

2020-жылдын экинчи кварталында дүйнө өлкөлөрүнүн экономикалык эркиндик деңгээли боюнча рейтинги да жаңыланды (Heritage Foundation агенттигинен 2020-жылдагы Экономикалык эркиндик индекси). Рейтингдин 2020-жылдагы лидери Сингапур болду, андан кийин Гонконг, Жаңы Зеландия, Австралия жана Швейцария турат.

2020-жылдын рейтингинде Армения, Беларусь жана Россия 2019-жылга салыштырмалуу бир категорияга көтөрүлүштү. Атап айтканда, учурда Армения Республикасы (34-орун) "негизинен эркин өлкөлөрдүн" тобуна кирет, ал эми Беларусь Республикасы (88-орун), Казакстан Республикасы (39-орун), Кыргыз Республикасы (81-орун) жана Россия Федерациясы (94-орун) – "салыштырмалуу эркин өлкөлөрдүн" тобуна кирет.

Жалпысынан алганда, ЕАЭБ өлкөлөрүнүн күчтүү жактары фискалдык тутумдун абалы, төмөн салык жүктөмдөрү, ишкердик эркиндиги жана соода эркиндиги болуп саналат.

Толугураак
ЕЭКтин макроэкономикалык саясат департаментинин "Эл аралык рейтингдер" бөлүмүнөн биле аласыздар.

Маалымат

Дүйнө мамлекеттеринин экономикалык эркиндиктин деңгээли боюнча рейтингиндеги өлкөлөрдүн категориялары аяккы рейтингдик баллга ылайык аныкталат. Изилдөөдө өлкөлөрдүн беш категориясы бөлүп көрсөтүлөт:

1. Эркин өлкөлөр (Free) – рейтингдик баллы 80 жана андан көп (мүмкүн болгон 100 баллдын ичинен);

2. Негизинен эркин өлкөлөр (Mostly Free) – 70-80 балл;

3. Салыштырмалуу эркин өлкөлөр (Moderately Free) – 60-70 балл;

4. Негизинен эркин эмес өлкөлөр (Mostly Unfree) – 50-60 балл;

5. Эркин эмес өлкөлөр  (Repressed) – 50 баллдан аз.​