Sign In
ЕЭК Украинадан келген болот түтүктөрдүн бир катар түрлөрү боюнча демпингге каршы кайта иликтөөнү баштады

ЕЭК Украинадан келген болот түтүктөрдүн бир катар түрлөрү боюнча демпингге каршы кайта иликтөөнү баштады

08.02.21

Евразия экономикалык комиссиясынын Ички рынокту коргоо департаменти Украинадан келген болот түтүктөрдүн айрым түрлөрү боюнча чаранын мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу демпингге каршы тергөө ишин баштоо жөнүндө чечим кабыл алды.

Иликтөөнүн алкагында каптоочу, соркысма-компрессордук түтүктөр, ошондой эле мунай өткөрмө, газ өткөрмө түтүктөр жана диаметри 820 мм чейинки жалпы максаттагы түтүктөр каралат.

Евразия экономикалык бирлигинин негизги түтүк ишканаларынын атынан берилген арызды кароонун натыйжалары иликтөөнү баштоого негиз болгон.

Өндүрүшчүлөр тарабынан ЕЭКке берилген маалыматта Украинадан келген болот түтүктөрүнүн демпингдик импортун улантуу мүмкүндүгү жана чаранын аракети аяктагандан кийин ЕАЭБдин экономика тармагына кайрадан зыян келтирүү мүмкүнчүлүгү көрсөтүлгөн. Арызда мындай маалыматтардын болушу кайта иликтөөнү жүргүзүү үчүн негиз болуп саналат.

«Жалпысынан демпингге каршы чара нысапсыз атаандаштыкты жоюуга багытталган, Бирликтин өндүрүүчүлөрүнүн жана керектөөчүлөрүнүн кызыкчылыктарын тең салмактуу түрдө эске алат жана натыйжада ЕАЭБдин түтүк рыногунун туруктуу иштешине шарт түзөт. Демпинг коркунучунун уланып жаткандыгын эске алуу менен, жүргүзүлүп жаткан иликтөөнүн алкагында өндүрүшчүлөргө кайрадан зыян келтирүү коркунучуна баа берилет. Эгерде бул жагдай тастыкталса, анда биздин ишибиздин жыйынтыгы боюнча чечим бизге түтүк продукциясынын рыногундагы туруктуулукту сактоого мүмкүндүк берет”, - деп белгиледи ЕЭК Коллегиясынын соода боюнча мүчөсү (министр) Андрей Слепнев.

Кайра иликтөөнүн алкагында, чаранын аракети токтотулганда демпингдик импортту калыбына келтирүү жана ЕАЭБдин экономикасына зыян келтирүү мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалыматтар Комиссия тарабынан чогултулат жана талданат.

Аткарылган иштердин негизинде Комиссия 12 айдын ичинде корутунду даярдайт, ал ЕЭК Коллегиясында каралат.

Маалымат

Украинадан келген болот түтүктөрдүн айрым түрлөрүнө карата демпингге чара ЕАЭБде Бажы бирлигинин Комиссиясынын 2011-жылдын 22-июнундагы № 702 Чечимине ылайык колдонулат жана анын колдонуу мөөнөтү буга чейин ЕЭК Коллегиясынын 2016-жылдын 2-июнундагы № 48 Чечими менен узартылган.

Арыз берүүчүлөр болуп төмөнкү россиялык жана казакстандык түтүк компаниялары эсептелет: "Челябинск түтүк заводу" ААК, "Первоуральск Новотрубный заводу" АК, "Волжский түтүк заводу" АК, "Түндүк түтүк заводу АК, "Синарский түтүк заводу" АК, "Таганрог металлургия заводу" АК, "ТМК-КПВ" АК, "Выксунский металлургиялык заводу" АК, "ТМК-Казтрубпром" ЖЧКсы.​