Sign In
Евразия экономикалык комиссиясы улуттук чараларды ишке ашыруунун эффективдүүлүгүнө байланыштуу Россиядагы инфляциянын азайышын күтүүдө

Евразия экономикалык комиссиясы улуттук чараларды ишке ашыруунун эффективдүүлүгүнө байланыштуу Россиядагы инфляциянын азайышын күтүүдө

07.10.15

7-октябрда Москвада, 2014-жылы 29-майындагы Евразия экономикалык биримдиги (ЕАЭБ) жөнүндө келишимде аныкталган инфляциянын деңгээли 2015-жылдын биринчи жарымында (керектөөчү баалардын индекси) жогорулашына байланыштуу Евразия экономикалык комиссиясы менен Россия Федерациясынын ыйгарымдуу органдарынын өкүлдөрүнүн эки тараптуу консультациясы болуп өттү.

Иш чаранын жыйынтыгы боюнча Россия Федерациясынын ыйгарымдуу органдарынын жана ЕЭКтин өкүлдөрү Россия Федерациясында улуттук чараларды ишке ашыруунун эффективдүүлүгүнө, жагдайдын жакшырууларына жана инфляциянын деңгээлинин акырындап азайышына байланыштуу инфляциянын деңгээлинин сандык маанисин камсыздоого багытталган сунуштарды даярдоо үчүн сунуштардын жоктугу туурасында макулдашылган чечим кабыл алды.

ЕАЭБ туурасындагы келишимге ылайык, инфляциянын деңгээли - экономикалык өнүгүүнүн туруктуулугун мүнөздөөчү негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн бири. Жылдык туюнтмадагы көрсөткүчтүн жол берилген сандык мааниси (2015-жылдын декабрынан мурдагы жылдын декабрына чейин) ЕАЭБ мүчө-мамлекеттеринин инфляция деңгээлинен 5 пайыздык пункттан (п.п) ашпашы керек, ал бул көрсөткүчтөн азыраак мааниге ээ.

Россия Федерациясында 2015-жылы мартта 2014-жылдын мартына карата инфляциянын деңгээли 115,3% түздү. Буга ылайык, 2015-жылдын 1-кварталынын жыйынтыктары боюнча жол берилген сандык маанисинин жогорулашы - 6,7 п.п., ал эми 2015-жылдын 2-кварталынын жыйынтыктары боюнча – 6,4 п.п. түздү.

Консультациянын катышуучулары Россиядагы инфляциянын өсүү себептерин жана буга олуттуу таасир көргөзүп жаткан факторлорду талкуулашты. Баарынан мурда, бул улуттук валютанын девальвациясы жана анын кесепети болгон инфляциялык күтүүлөр. О.э. инфляциянын деңгээлин азайтуу боюнча Россия Федерациясынын Өкмөтү жана Улуттук банкы тарабынан кабыл алынуучу улуттук чаралар каралды.

Эки тараптуу консультациялар, Бажы биримдиги (ББ) жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндик (БЭМ) мүчө-мамлекеттери тарабынан, экономикалык өнүгүүнүн туруктуулугун аныктоочу макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн сандык мааниси жогору болгон учурда, Экономикалык кырдаалды турукташтырууга багытталган чараларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу тартибин ишке ашыруунун алкагында өткөрүлдү. Документ Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2014-жылы 25-июндагы №93 чечими менен бекитилди.

Иш чарада ЕЭК курамдык бөлүктөрүнүн кызматкерлери жана Россия Федерациясынын Экономикалык өнүгүү министрлигинин, Каржы министрлигинин, Улуттук банктын жана Мамлекеттик статистиканын федералдык кызматынын өкүлдөрү катышышты.

Эки тараптуу консультациянын жыйынтыгы боюнча Протоколго кол коюлду.