Sign In
ЕЭК сайтында Мотордуу транспорт каражаттарын өндүрүүчү юридикалык жактардын реестри жарыяланды

ЕЭК сайтында Мотордуу транспорт каражаттарын өндүрүүчү юридикалык жактардын реестри жарыяланды

27.05.16

Евразия экономикалык комиссиясынын сайтында, ЧБМ базасы (ченемдик-билдирүү маалыматы) бөлүмүндө, мотордуу транспорт каражаттарынын өндүрүшүн ишке ашырган юридикалык жактардын реестри жарыяланды (“мотордуу транспорт каражаттарын өнөр жайлык чогултуу” жана мотордуу транспорт каражаттарынын моделдери түшүнүгү менен аныкталган).

Реестр Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин 2014-жылдын 29-майындагы №72 чечимине ылайык даярдалган, анда аталган түшүнүктү колдонуунун шарттары аныкталып, Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) өлкөлөрүнүн автоөнөржайчогултуу өндүрүштөрү үчүн “өнөр жайлык чогултуу” режиминин шарттары унификацияланган. Бул Чечим автотранспорт каражаттарынын индустриясын, автокомпоненттүү базаны өнүктүрүү жана автоөнөржайчогултуу өндүрүштөрүн локализациялоо деңгээлин жогорулатуу үчүн бирдей атаандаш шарттарды түзүүгө багытталган.

Реестр колдонуучулардын кеңири чөйрөсү - мамлекеттик бийлик органдарынын, бизнес-түзүмдөрүнүн өкүлдөрү ж.б. үчүн арналган. Ал бир катар артыкчылыктарга ээ, мисалы, реестр боюнча маалыматтарды ыңгайлуу жана тез издөө; электрондук документтердин түзүмүнүн элементтери боюнча ыкчам навигация; ченемдик документтер жөнүндө кенен маалымат алуу мүмкүнчүлүгү ж.б.

Реестрде юридикалык жактардын жана анын мотордуу транспорт каражаттарынын моделдери болушу алар кузовду ширетүү жана боё  боюнча технологиялык операцияларды аткаруу жөнүндө ченемдерге ылайык келишин жана Биримдик өлкөлөрүндө мотордуу транспорт каражаттарынын өндүрүшүн локализациялоо деңгээли 30дан кем эмес пайызга жеткенин билдирет.  Мындай моделдер ЕАЭБтин башка өлкөлөрүнүн аймактарында эркин жүрө алышат.

Биримдик мамлекеттери “өнөр жайлык чогултуу” режиминде өндүрүлгөн транспорт каражаттарынын жүгүртүмүн башкарууну уюштурууда да Реестрдин маалыматтарын колдоно алышат.

Реестрди мындан аркы актуалдаштыруу ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдарынан билдирмелер түшкөнүнө жараша жүргүзүлүп турат.