Sign In
ЕЭК Министри Владимир Гошин: «Тараптардын кайчы пикирлерин тынчтык жолу менен тескөөчүнүн ролун ЕАЭБ Соту аткара алат»

ЕЭК Министри Владимир Гошин: «Тараптардын кайчы пикирлерин тынчтык жолу менен тескөөчүнүн ролун ЕАЭБ Соту аткара алат»

05.10.15

2-октябрда Владивостокто (Россия) Азия-Тынч Океан өлкөлөрүнүн эл аралык юридикалык форумунун алкагында, Евразиялык экономикалык комиссиянын бажы кызматташтыгы боюнча Коллегия Мүчөсү (Министр) Владимир Гошин, бажы мыйзамдарын модернизациялоонун жүрүшү тууралуу жана ЕЭК өз ишинде кезигип жаткан талаштуу учурлар тууралуу эксперттик коомчулукка айтып берди.

ЕЭКтин өкүлүнүн доклады Евразия экономикалык биридигинде (ЕАЭБ) бажылык жөнгө салууну өркүндөтүүгө жана Тараптардын кайчы пикирлерин жөнгө салууда соттук прецедентти пайдаланууга арналган болчу. Эл аралык практиканын мисалдарында, атап айтканда, Европа союзунун тажрыйбасында, улуттар үстүндөгү Соттун ыйгарым укуктарын кеңейтүү, ЕАЭБ ичиндеги интеграциялык процесстерди тездете алат экендигин Владимир Гошин көрсөттү.

ЕЭК Министри форумдун катышуучуларынын көңүлүн Биримдиктеги бажылык жөнгө салууну унификациялоодо келип чыгуучу кайчы пикирлерге, атап айтканда, ЕАЭБ Бажы Кодексинин долбоорун даярдоодогу тоскоолдуктарды, алып коюуну жана чектөөлөрдү жоюу аракеттериндеги кайчы пикирлерге бурду. «Жумушчу жана эксперттик топтордун деңгээлинде биз көп учурда принципиалдуу пикир келишпестиктерди жойо албай калып жатабыз. Биз аларды, Премьер-министрлердин орун басарларынын, Өкмөт башчыларынын, кээ бир учурларда өлкө башчыларынын кароосуна алып чыгууга мажбур болуп калып жатабыз, -деп түшүндүрдү ЕЭК Министри – Мындай жагдайдан чыгуунун жолун мен Тараптардын пикир келишпестиктерин тескөөчү ЕАЭБ Сотунун ыйгарым укуктарын кеңейтүүдө көрүп жатам».

Тараптардын пикир келишпестиктерин тынчтык жолу менен тескөөчүсү сыңарындагы ЕАЭБ Сотунун потенциалы тууралуу жыйынтык, ЕБ тажрыйбасын изилдеген кезде бышып жетилди. «Товарларды ташуудагы бөгөттөрдү жоюудагы ЕБ тажрыйбасы, биз азыр ЕАЭБдин бажы тармагындагы интеграцияда учурап жаткан проблемалар, убагында Европалык коомчулукта мурда орун алган проблемаларга окшош экендигин көрсөтүп жатат, - деп Владимир Гошин комментарий жасады. - ЕБ экономикалык интеграциясынын ар кыл этаптарында пайда болуп жүргөн ички бөгөттөр, Коомчулуктун ичинде товарларды ташуу эркиндигинин концепциясынын ишке ашышына коп жолу жолтоо болгон, жана ал Европа Биримдигинин бажы тармагындагы Сотунун соттук практикасынын активдешүүсүнө өбөлгө болгон.

Жыйынтыктап жатып, ЕЭКтин бажы кызматташтыгы боюнча Министри, ЕАЭБ Сотунун ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жана ролун күчөтүүгө каалоо-тилегин айтты: «Соттук практика товарларды ташуудагы бөгөттөргө байланыштуу талаптарды жөнгө салуучу аспаптардын бири. ЕАЭБ мейкиндигинде бул маселеде ЕАЭБ Сотуна жетектөөчү роль берилди. ЕЭК бажы ишиндеги талаштарды чечүүдөгү жана ЕАЭБ ичинде товарлардын эркин ташылуусунда биздин соттордун ишмердүүлүгүнүн активдешүүсүн күтөт. Ал гана эмес, бажылык жөнгө салуу жаатындагы бир катар талаш маселелер боюнча анын укуктук позициялары, жана ошондой эле, бажы иши тармагындагы укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуудагы ЕЭКтеги ченем жаратуучу процесс боюнча укуктук позициялары бизге маанилүү.