Sign In
ЕЭК, ЭКА КМШ жана ЭСКАТО электр энергия тармагын өнүктүрүү боюнча сунуштамаларды иштеп чыгышмакчы

ЕЭК, ЭКА КМШ жана ЭСКАТО электр энергия тармагын өнүктүрүү боюнча сунуштамаларды иштеп чыгышмакчы

05.11.19

Евразия экономикалык комиссиясы (ЕЭК), КМШнын Электр энергетикалык Кеңешинин Аткаруучу комитети жана Азия жана Тынч океан үчүн Экономикалык жана социалдык комиссия (ЭСКАТО) электр энергия тармагын өнүктүрүү, жаңыланма энергетиканын жана энергетиканын санариптик трансформациясын баалоо боюнча биргелешкен сунуштамаларды иштеп чыгышмакчы. Бул тууралуу "Жалпы энергия рынокторун түзүү жана энергиянын жаңыланма булактарынын (ЭЖБ) энергетикалык коопсуздукту жогорулатуудагы ролу" деп аталган биргелешкен эл аралык тегерек столдун катышуучулары келишишти. Аталган тегерек столду өткөрүү кызматташтыкты кеңейтүү боюнча иштин логикалык уландысы болуп калды.

Иш-чарада Евразия "бешилтигинин" өлкөлөрүнүн энергетика тармагындагы бийлик органдарынын өкүлдөрү жана алдыңкы эксперттери, Азербайжандын, Тажикстандын, Өзбекстандын, Финляндиянын, Таиланддын, ЭСКАТОнун, КМШ ЭЭК Аткаруучу комитетинин, Евразия экономикалык комиссиясынын өкүлдөрү катышышты.

ЕЭК Коллегиясынын энергетика жана инфраструктура боюнча мүчөсү (министр) Эмиль Кайкиев тегерек столдун отурумун ачып жатып, мындай деди: "Заманбап дүйнөдө энергияны керектөөнү оптималдаштыруу маанилүү жана актуалдуу милдет болуп саналат, бул чыгымдарды азайтууга гана эмес, көмүр суутектүү жаратылыш ресурстарын үнөмдөөгө жана булгоочу заттардын атмосферага чыгышын азайтууга да мүмкүндүк берет".

ЕЭК министри иш-чаранын катышуучуларын Комиссияснын энергетикалык ресурстардын жалпы рынокторун түзүү боюнча ишинин натыйжалары жөнүндө маалымдады.

БУУ ЭСКАТОнун энергетика боюнча ага кеңешчиси Сергей Тулинов мындай деп баса белгиледи: "Дүйнөдө ЭЖБдагы электр энергетикасына жаңы кубаттуулуктарды киргизүү өсүүдө, 2018-жылда жалпы кубаттуулук 181 ГВт түздү". Анын айтуусу боюнча, 2018-жылдын жыйынтыктары боюнча жалпысынан дүйнөдө ЭЖБдан өндүрүлгөн энергиянын үлүшү 26,2% түзөт, анын ичинде 15,8% – бул гидроэнергетика, 5,5% – шамал энергетикасы, 2,4% – күн энергетикасы, 2,2% – биоэнергетика, 0,4% – геотермалдык жана океан энергетикасы.

Ошондой эле, тегерек столдун катышуучулары Евразия мейкиндигинде энергонатыйжалуулукту жогорулатуу жана ЭЖБны өнүктүрүү темасын жана алардын энерготутумдардын жана энергоресурстардын жалпы рынокторунун ишине таасирин талкуулашты. 

Мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү өздөрүнүн өлкөлөрүнүн ийгиликтүү тажрыйбалары тууралуу айтып беришти. Алсак, Беларусь Республикасында ЭЖБ орнотмолорунун жалпы электр кубаттуулугу 403 МВт түздү, ал эми 2021-жылга чейин ЭЖБнын электр кубаттуулуктарын 635,1 МВт чейин көбөйтүү пландаштырылууда. Казакстан Республикасында ЭЖБ орнотмолорунун жалпы электр кубаттуулугу 633 МВт түзөт. Кыргыз Республикасы энергонатыйжалуулуктун жана энергияны үнөмдөөнүн ири потенциалына ээ, ал жалпы энергияны керектөө көлөмүнүн 40-46% түзөт деп бааланат, республиканын гидроэнергетикалык потенциалы – 142,5 млрд кВт·саат.

Тегерек столдо КМШнын Электр энергетикалык кеңешинин алкагында КМШ өлкөлөрүнүн экология, энергонатыйжалуулук жана ЭЖБ маселелери боюнча кызматташтыгынын натыйжалары, ошондой эле Таиландда жана Азия-Тынч океан регионунун өлкөлөрүндө энергетикалык тутумдарды трансформациялоо жана ЭЖБны пайдалануу тажрыйбасы көрсөтүлдү.

Талкуунун катышуучулары, узак мөөнөттүү перспективаны эске алуу менен, ЕАЭБдин электр энергетикалык комплексин өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоонун актуалдуулугун, ошондой эле энергонатыйжалуулук жана ЭЖБ жаатында кызматташтык кеңейтүүнүн зарылчылыгын белгилешти.

 

Маалымат

Учурда ЕЭК евразиялык экономикалык интеграцияны өнүктүрүүнүн 2025-жылга чейинки стратегиялык багыттарынын долбоорун иштеп чыгууда. Документте ЕАЭБдин алкагында энергияны үнөмдөө, энергонатыйжалуулук, энергиянын жаңыланма булактарын пайдалануу жана айлана чөйрөнү коргоо жаатында координацияланган энергетика саясатын жүргүзүүнүн принциптерин (негизги багыттарын) аныктоо боюнча иш-чаралар каралган.

Отурумдун катышуучулары тегерек столду уюштуруунун жогорку деңгээлин белгилешти жана мындай иш-чараларды үзгүлтүксүз өткөрүп туруу жөнүндө каалоосун билдиришти.​