Sign In
"Оюнчуктардын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентти өзгөртүүлөр күтүүдө

"Оюнчуктардын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентти өзгөртүүлөр күтүүдө

04.09.20

Евразия экономикалык комиссиясынин Кеңеши 4-сентябрда Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттерин иштеп чыгуу планын "Оюнчуктардын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 008/2011) техникалык регламентке өзгөртүүлөр менен толуктады. 


Техникалык регламентти колдонуу иш-тажрыйбасынын натыйжалары боюнча анын айрым талаптарын тактоо сунушталууда. Атап айтканда, өзгөртүүлөр техникалык регламенттин түшүнүк аппаратына, жаңы оюнчуктардын түрлөрүнө карата талаптарга (мисалы, парфюмердик композицияларды түзүү үчүн топтомдор, химиялык оюнчуктар), магниттик агымдын көрсөткүчтөрүнө, электромагниттик талаанын чыңалуу деңгээлине, электростатикалык талаанын чыңалуу деңгээлине, уулуулук индексине тиешелүү болмокчу.​