Sign In
ЕЭК Кеңеши ЕАЭБдин чек ара аралык рынокторунда атаандаштыктын абалы жөнүндө жылдык отчетту даярдоонун тартибин бекитти

ЕЭК Кеңеши ЕАЭБдин чек ара аралык рынокторунда атаандаштыктын абалы жөнүндө жылдык отчетту даярдоонун тартибин бекитти

03.11.20
Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңеши тарабынан 30-октябрда бекиткен Тартипте жылдык отчетто камтылууга тийиш болгон маалыматтардын тизмесин аныкталган, даярдануу этаптары, ошондой эле аларды аткаруунун мөөнөттөрү белгиленген.

Тартипке ылайык, жылдык отчетто, башкалары менен катар, Евразия экономикалык бирлигинин чек ара аралык рынокторунда атаандаштыктын жалпы эрежелеринин бузулушуна бөгөт коюу боюнча Комиссия тарабынан кабыл алынган чаралар, чек ара аралык рыноктордо жүргүзүлүп жаткан атаандаштык саясатынын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган иш-чаралар, ошондой эле укук колдонуу практикасынын актуалдуу маселелери камтылган.

Жылдык отчетко ошондой эле мүчө мамлекеттердин аймактарында товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө мамлекеттик бааны жөнгө салууну киргизүү жөнүндө билдирүүлөрдү кароонун натыйжалары; Бирликтин мыйзамдарын жана мүчө мамлекеттердин атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарын өркүндөтүү, атаандаштыкты коргоо жана эл аралык кызматташтык жөнүндө маалымат; Комиссия тарабынан кийинки отчеттук жылга профилдик маселелер боюнча пландаштырылган иш-чаралар ж.б. камтылат.

Тартип Бирлик жөнүндө келишимдин бөлүгү болгон, Атаандаштыктын жалпы принциптери жана эрежелери жөнүндө протоколдун негизинде даярдалган. Ага бирлик мыйзамдарына ылайык өзгөртүүлөр киргизилди. Алар Комиссиянын атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга, анын ичинде чек ара аралык рыноктордогу атаандаштыктын абалы жөнүндө жылдык отчет даярдоонун тартиби жана алардагы жалпы атаандаштык эрежелеринин бузулушун токтотуу боюнча көрүлүп жаткан чараларга байланыштуу.

ЕЭКтин атаандаштык блогунун өкүлүнүн айтымында, жылдык отчет мүчө мамлекеттерге, алардын монополияга каршы органдарына бирликтин чек ара аралык рынокторундагы атаандаштыктын абалы жана тиешелүү чаралар жөнүндө маалымат берүүгө мүмкүндүк берет.

Эске салсак, Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге ылайык, Комиссия жыл сайын, 1-июндан кечиктирбестен, аталган отчетту Жогорку Евразия экономикалык кеңешине бериши керек.​