Sign In
ЕЭК асыл металлдар жана таштар боюнча макулдашуунун долбоорун жактырды

ЕЭК асыл металлдар жана таштар боюнча макулдашуунун долбоорун жактырды

03.10.18
Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясынын 2-октябрдагы отурумунда Евразия экономикалык бирлик (ЕАЭБ) өлкөлөрүнүн соода жана экономикаларды санариптештирүү чөйрөлөрүндөгү маселелер каралды.

ЕЭК Коллегиясы ЕАЭБнын алкагында асыл металлдар жана таштар менен жүргүзүлгөн операциялардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө бирлик мамлекеттеринин ортосундагы Макулдашуунун долбоорун жактырды. Ал мүчө мамлекеттерге мамлекет ичиндеги жол-жоболор үчүн жөнөтүлөт.

Макулдашуунун ишке ашырылышы ЕАЭБ өкөлөрүнө урулган белгини
 өз ара таанууга өбөлгө түзүп, Бирликте зер буюмдарынын эркин жүгүртүлүшүн камсыз кылат.  Ошентип, 2018-2019-жылдарга карата ЕАЭБдин ички рыногундагы алып коюуларды жана чектөөлөрдү четтетүү боюнча «жол картасында» камтылган тоскоолдуктар жоюлат.

Документ ЕАЭБдин ички рыногунда асыл металлдарды, таштарды жана алардан жасалган буюмдарды жүгүртүү чөйрөсүндө укуктук жөнгө салууну шайкеш келтирүүгө чакырат.

Макулдашууга ылайык, зер буюмдарды өндүрүүнү текшерүүнү ыйгарым укуктуу органдар өз өлкөсүнүн жарандарынын же органдарынын ченемдик талаптардын бузулушу тууралуу арызы боюнча гана жүргүзбөстөн, ЕАЭБдин бузууларды аныктаган кайсы мамлекетинин болбосун кайрылууларынын негизинде да жүргүзүүгө болот. 

ЕАЭБдин зер буюмдар рыногунун потенциалын ишке ашыруу боюнча кийинки жасалган кадам евразиялык зергерчилик брендин түзүү болуп калат. Бул долбоордун иштелип чыгышы өлкөлүк адистештирүүнүн эсебинен бирлик ичиндеги кооперациялык тизмекти куруу потенциалына ээ болгон мүчө мамлекеттердин асыл металлдар, таштар жана алардан жасалган буюмдардын рыногунун сегментин аныктайт. 

Бирликтин зер буюмдардын ички рыногун өнүктүрүүнүн ушул жана башка маселелерин рыноктун катышуучулары, ЕАЭБ өлкөлөрү жана эксперттер «Евразия жумалыгы – 2018» форумунда талкуулашат.

ЕЭК Коллегиясы ЕАЭБдин чек ара аралык ишеним мейкиндигин өнүктүрүү стратегиясынын экинчи этабын ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планын бекитти. Стратегия мүчө мамлекеттердин мамлекеттер аралык маалыматтык өз ара аркеттенүүсүндө юридикалык күчү бар электрондук документтердин жана сервистердин жалпы колдонулушу үчүн Бирликтеги чек ара аралык ишеним мейкиндигин өнүктүрүүнүн өзөктүү максаттарын, милдеттерин жана принциптерин аныктайт.

 Стратегияны үч этаптын алкагында ишке ашыруу болжолдонуп жатат. Экинчи этаптын негизги жыйынтыгы мүчө мамлекеттердин юридикалык жактарынын (чарба жүргүзүүчү субъекттеринин) өз ара жана улуттук ыйгарым укуктуу органдар менен мындай өз ара аракеттенүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу болууга тийиш.